Młodzi rolnicy z Korolówki-Osady wyjeżdżają na staż zawodowy do Grecji!

W październiku 2016 r. grupa uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie, kształcących się na kierunku rolniczym, wyjedzie na dwutygodniowy staż zawodowy do Grecji. Praktyki odbędą się w ramach projektu „Ekologiczne rolnictwo przyszłością młodego rolnika”, o numerze 2016-1-PL01-KA102-025104, realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej z programu Erasmus+. Organizacją wysyłającą młodzież na staż jest Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej (ACIEE), a organizacją goszczącą grecka GEORGIKES EKMETALEUSEIS.

Nie zabraknie mnóstwa okazji do poszerzania specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z zawodem rolnika, m.in. rodzajami i metodami ekologicznych upraw prowadzonych w Grecji, technologiami wykorzystywanymi w rolnictwie greckim i europejskim, czy efektywnym zarządzaniem ekologiczną produkcją rolną oraz hodowlą zwierząt. Młodzież rozszerzy zasób specjalistycznego słownictwa w języku angielskim, niezbędnego do poruszania się po europejskich rynkach pracy, a także pozna możliwości, jakie oferuje Unia Europejska dla rolników państw członkowskich. W trakcie stażu uczestnicy nauczą się m.in. obsługi specjalistycznego sprzętu i maszyn niezbędnych do uprawy i zbiorów wybranych roślin, będą zdobywać wiedzę praktyczną m.in. na ekologicznych polach uprawnych, a także doświadczą pracy zespołowej pod kierownictwem profesjonalistów z branży rolnej i agroturystycznej. W trakcie praktyk zdobędą również wiele informacji na temat Unii Europejskiej, współpracy międzynarodowej, kultury i historii Grecji oraz regionu Riwiery Olimpijskiej.

Wszyscy uczniowie po zakończeniu stażu otrzymają wydane w dwóch wersjach językowych (po angielsku i po polsku) europejskie certyfikaty Europass-Mobilność, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe, podnoszą konkurencyjność ich posiadaczy na europejskim rynku pracy i stanowią cenną przepustkę do efektywnego poszukiwania pracy.

Magdalena Ostrowicka
ZSCKR Korolówka-Osada

Zmiana wielkości czcionki