Miliony dla włodawskich szkół zawodowych

Ponad 3,5 mln złotych – na taką kwotę starosta włodawski Andrzej Romańczuk podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę na  dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim”. Projekt powiatu zajął 2 miejsce wśród wszystkich 22 projektów wybranych do dofinansowania. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na doposażenie pracowni.

Uczniowie ZSZ nr 1, II LO i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie już niedługo będą uczyć się w nowoczesnych salach oraz wyposażonych w najlepszy sprzęt pracowniach i warsztatach szkolnych.

Za te ponad 3,5 mln zł (z czego dofinansowanie unijne sięga 85%) zostaną w pełni zmodernizowane pracownie/warsztaty w ZSZ nr 1 i II LO i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Włodawie. Wśród wielu remontowanych elementów będzie m.in. wymieniona instalacja wodno-kanalizacyjna (w tym montaż kranów bezdotykowych), modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (montaż nagrzewnicy powietrza c.o., instalacja wymiennika ciepła), modernizacja instalacji wentylacyjnej, posadzek, ścian i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji technicznej, elektrycznej w tym serwerowni, wymiana oświetlenia na LED, montaż instalacji klimatyzacyjnej, wykonanie podjazdów do nauki jazdy). Do tego należy dodać zakup wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla ZSZ nr 1 i II LO oraz dla SOSW, prace przygotowawcze (dokumentacje techniczna, studium wykonalności, promocja projektu etc.).

Dzięki projektowi ponad 300 uczniów będzie korzystać ze zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury już w grudniu 2019 r. Ponadto zostaną zmienione 4 obiekty infrastruktury kształcenia zawodowego, a 4 obiekty dostosowane zostaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obie szkoły otrzymają ponad 20o szt. wyposażenia, w większości nowoczesnego, dostosowanego do potrzeb pracodawców.

Zapoczątkowany dziś projekt to ogromna szansa dla naszej młodzieży na zdobycie wymarzonego zawodu i intratnej pracy ale też wielka wartość dla lokalnych przedsiębiorców – możliwość pozyskania wykształconej i wyposażonej w praktyczne umiejętności kadry. Pieniądze przeznaczymy na unowocześnienie sprzętu, ale też w niektórych przypadkach przeznaczymy je na prace budowlane – mówi starosta A. Romańczuk.

Środki na szkolnictwo zawodowe zostały przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Zmiana wielkości czcionki