Kulisy III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 4-6 września 2019

Już wkrótce w urokliwej Włodawie nad Bugiem, nieopodal trójstyku granicznego Polski z Białorusią i Ukrainą, odbędzie się kolejna edycja trzydniowych międzynarodowych spotkań animatorów kultury oraz ludzi intelektu i pióra. W programie zaplanowano wiele wydarzeń i atrakcji.

trojstyk2019 09 04 06

4 września – sala konferencyjna Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41.
Podczas gali inauguracyjnej poznamy Laureatów, przedstawicieli środowisk literackich Polski i Ukrainy, uhonorowanych za całokształt pracy twórczej, publicystycznej i naukowej przez Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie dra Artura Sępocha nagrodą oraz okolicznościową statuetką III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego.
Przedstawiciele związków literackich z Lublina, Brześcia i Łucka dokonają uroczystego aktu podpisania Porozumienia o współpracy.
Spotkanie z Honorowym Gościem tegorocznej edycji Bogusławem Wróblewskim, założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma „Akcent” wydawanego w Lublinie, poświęconemu literaturze i naukom humanistycznym, poprowadzi sekretarz redakcji Jarosław Wach.

5 września – sala konferencyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, ul. Przechodnia 13.
Podczas sympozjum naukowego refleksjami na temat twórczości Kazimierza Andrzeja Jaworskiego (KAJa), poety pogranicza kulturowego, tłumacza, wydawcy, założyciela chełmskiego pisma literackiego „Kamena”, w którym publikowali m.in. Bruno Schulz, Czesław Miłosz, Władysław Broniewski, Tadeusz Bocheński oraz Julian Tuwim podzielą się: dr Anna Choma-Suwała, adiunkt w Zakładzie Filologii Ukraińskiej UMCS w Lublinie o specjalności naukowej literaturoznawstwo ukraińskie w dziedzinach badań: literatura ukraińska w kontekście europejskim, literatury słowiańskie, powieść historyczna, stereotyp, poezja ukraińska w polskich przekładach (Recepcja poezji ukraińskiej przez Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w okresie międzywojennym); dr Jarosław Cymerman, teatrolog i literaturoznawca, krytyk i edytor, współpracownik kwartalnika “Akcent” i miesięcznika „Teatr”, kierownik Oddziału Literackiego im. Józefa Czechowicza Muzeum Lubelskiego w Lublinie (KAJ przez pryzmat jego archiwum); prof. dr hab. Piotr Mitzner, historyk literatury i teatru, edytor, poeta, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Rosyjscy emigranci w kręgu „Kameny”) oraz Waldemar Michalski, poeta, eseista, publicysta, krytyk literacki, redaktor, sekretarz zarządu Wschodniej Fundacji Kultury oraz członek jej Rady Programowej „Akcent”, członek Związku Literatów Polskich (Pod znakiem słowa i „Kameny”).
W debacie „Wschodni”, czyli jaki? do dyskusyjnego stolika Bibliotecznych Spotkań Regionalnych, na temat jak zmieniło się lub zmienia pojęcia Wschodu, wschodniości i krajów Europy Wschodniej czy Partnerstwa Wschodniego zasiądą: Marija Zhygalova, doktor nauk pedagogicznych, profesor Brzeskiego Ekonomiczno-Technicznego Uniwersytetu; Andrij Saweneć, tłumacz, badacz przekładu, krytyk literacki, wykładowca KUL, redaktor serii “Wschodni Express” w Warsztatach Kultury w Lublinie; Karolina Suska, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagielońskim, Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Liderów Kultury, trenerka, Bibliotekarz Lubelszczyzny 2016, dyrektorka Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach; Aleksandra Zińczuk, literaturoznawca, teatrolog, poetka, eseistka, kuratorka wystaw i instalacji artystycznych, autorka i redaktorka artykułów i wydawnictw poświęconych filozofii kultury, dziedzictwu historycznemu, pamięcioznawstwu, redaktor naczelna czasopisma internetowego „Kultura Enter”, liderka międzynarodowej nieformalnej Grupy Mowa Żywa.
Popołudniową porą uczestnicy III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego spotkają się w miejscu zetknięcia trzech granic. Takich miejsc mamy w Polsce sześć, ale tylko jedno na wodzie, w Orchówku k. Włodawy na rzece Bug! Tu odbędzie się międzykulturowy happening artystyczno-literacki z gołębiami w roli głównej.

6 września – Włodawski Dom Kultury, Aleja Piłsudskiego 10.
W sali widowiskowej wokalne umiejętności zaprezentują uczestnicy drugiej edycji Przeglądu Piosenki Poetyckiej o Muzyczny Laur Międzynarodowego Trójstyku. Podczas gali finałowej poznamy ich laureatów, a wcześniej w sali „Sezam” poznamy „mistrzów pióra” I Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego.

Do udziału
w wydarzeniach III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa 2019
zapraszają

Organizatorzy: Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie dr Artur Sepoch
Współorganizatorzy: Gmina Miejska Włodawa, Włodawski Dom Kultury, Związek Literatów Polskich Oddział Lublin, Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, Gmina Wiejska Włodawa

Skip to content