Jakie obostrzenia dla powiatów czerwonych i żółtych od 10 października 2020 r.? (lista)

Od soboty obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał już nie tylko w strefie czerwonej, ale również w żółtej. Za Ministerstwem Zdrowia publikujemy obostrzenia dla powiatów czerwonych i żółtych, które mają obowiązywać od 10 października.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną resort zdrowia zapowiedział wprowadzenie nowych obostrzeń w strefach. W porównaniu do obecnych zmienią się następujące zasady:
– na obszarze czerwonym i żółtym będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5 m między osobami;
– w przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem będzie wymagane przedstawienie, na żądanie policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
– w strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły działać między godz. 6:00 a 22:00 z wyjątkiem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu;
– odległość między organizowanymi zgromadzeniami nie będzie mogła być mniejsza niż 100 m;
– od dnia 17 października 2020 r. wesela i inne uroczystości rodzinne będą się odbywały przy ograniczeniach 75 osób w strefie żółtej i 50 w czerwonej.

Różnice w regionalnych obostrzeniach dla powiatów czerwonych i żółtych (od 10 października 2020 r.):

Dalszą część wiadomości znajda Państwo na stronie Polskiej Agencji Prasowej.

Skip to content