Innowacje w Inspekcji Sanitarnej

Czym jest i jak działa System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS)

Pandemia sprawiła, że wszyscy musieli stawić czoła wyzwaniom w używaniu nowych technologii z gorszym lub lepszym skutkiem. To, co jest niewątpliwym sukcesem to SEPIS – System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Co to takiego?

To rozwiązanie cyfrowe, które zostało przygotowane dla całej inspekcji sanitarnej, aby zoptymalizować efektywność jej pracy. Obecnie do obsługi procesów reagowania na stan epidemii i zapobiegania jej dalszemu rozprzestrzenianiu. Docelowo, modułowy i uniwersalny system pomoże Państwowej Inspekcji Sanitarnej obsłużyć sprawę w każdym obszarze jej działalności. System SEPIS powstał na podstawie badania potrzeb bezpośrednich użytkowników i ma ułatwić im pracę poprzez dostosowanie funkcjonalności do ich preferencji.

Główne zadania

W tym momencie to głównie obsługa zgłoszeń dot. koronawirusa:

1. Zgłoszenia przez centralną infolinię, które jest kierowane do odpowiedniej  stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dzięki temu, zlecenie zostaje od razu przypisane do danej stacji i podjęte przez jej pracownika. Ogólnopolski system zgłoszeń z całej Polski pozwala monitorować zgłoszenia w czasie rzeczywistym.

2. Zarządzanie i ewidencja zgłoszeń osób na kwarantannę z elektronicznych formularzy

Do systemu SEPIS trafiają informacje od obywateli, którzy zgłaszają się telefonicznie lub za pomocą dedykowanej usługi na gov.pl/koronawirus jako osoby zakażone lub mające bliski kontakt z osobą zakażoną. Takie zgłoszenie automatycznie przypisuje się do danej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w zależności od wskazanego w formularzu miejsca odbycia kwarantanny. Pracownik danej stacji może przyjąć zgłoszenie do realizacji i nałożyć kwarantannę w systemie SEPIS.

System jest zintegrowany z innym systemem – sprawdzenie i zapis danych następuje równolegle, bez konieczności logowania do innych systemów. Zapewnia zarządzanie wszystkimi danymi osób ze zgłoszeń w jednym miejscu. Pracownicy nie muszą przepisywać danych do różnych przestrzeni – mogą swobodnie przekazywać sobie zgłoszenia i mieć do nich wgląd na bieżąco. Dzięki pracy z systemem SEPIS pracownicy wojewódzkich, powiatowych i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych mają wgląd w proces obsługi zgłoszeń, dotyczących m.in.:

– informacji o pozytywnym lub negatywnym wyniku testu na obecność przeciwciał koronawirusa SARS CoV-2;

– podejrzenia zachorowania na COVID-19,

– informacji o osobach, które miały kontakt z osobą zakażoną lub chorą.

Dzięki wprowadzeniu funkcji generowania statystyk, możliwy jest stały monitoring efektywności wdrożonego procesu – zarówno na poziomie WSSE/PSSE, jak i przez poszczególnych pracowników stacji. Statystyki te mają formę raportów generowanych raz dziennie.

Co więcej proces nakładania kwarantanny i izolacji jest w pełni zautomatyzowany – komputer wykonuje kilkadziesiąt tysięcy połączeń dziennie.

System SEPIS jest dostępny dla pracowników głównej infolinii (Centrum Kontaktu) i Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez 24 h/7. Pracownicy infolinii i stacji mogą z niego korzystać przy użyciu komputera, tabletu, a także telefonu komórkowego typu smartfon. Kolejne etapy projektu zakładają poszerzenie jego integracji z innymi systemami, np. służby zdrowia. Docelowo system SEPIS ma obsługiwać wszystkie procesy sanitarno-epidemiologiczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej i być głównym/jedynym systemem dla pracowników stacji.

SEPIS w liczbach

802  148 zarejestrowanych zgłoszeń

362 565 przeprowadzonych wywiadów epidemiologicznych

610 824 nałożonych kwarantann

11 529 użytkowników Systemu

Co jeszcze udało się osiągnąć?

W tym czasie udało się także migrować wszystkie strony Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, a także Granicznych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na Portal.GOV. Dzięki temu, obywatele z całej Polski mogą korzystać z ujętych w przejrzystej formie sprawdzonych informacji w serwisie gov.pl.

Oprócz tego inspekcje sanitarne zostały wyposażone w tysiące sztuk nowego sprzętu sfinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ramach współpracy przekazano:

9000 szt. laptopów,

8000 szt. telefonów komórkowych,

4000 szt. aparatów VoIP.

Czas pandemii to przede wszystkim czas wyzwań – zarówno dla obywateli jak i dla administracji. Stworzenie dostosowanego do potrzeb użytkowego narzędzia to niewątpliwy sukces. Rozwijanie cyfrowej administracji to misja Centrum GovTech – mam nadzieję, że to dopiero pierwszy etap innowacji w tym obszarze, a system będzie sprawdzał się we wszystkich zadaniach leżących w zakresie GIS. – Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

Wdrożone rozwiązania znacznie zwiększyły wydolność inspekcji sanitarnej, zapewniając płynność w  przeprowadzaniu dochodzeń epidemiologicznych i podejmowaniu działań przeciwepidemicznych w ogniskach. Ma to kluczowe znaczenie wobec narastającej trzeciej fali epidemii –  Główny Inspektor Sanitarny wz. Krzysztof Saczka

Skip to content