INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 14 kwietnia 2020 r

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w mieście Włodawa obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Chełmie informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 1200 w trybie określonym w informacji dla przyjmowania zgłoszeń przez Urząd Miejski we Włodawie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
– Nr 1, w liczbie 8, – Nr 2, w liczbie 8, – Nr 3, w liczbie 8, – Nr 4, w liczbie 8, – Nr 5, w liczbie 9, – Nr 6, w liczbie 2, – Nr 7, w liczbie 3.

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Chełmie, Pl. Niepodległości 1.

§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Chełmie
/-/ Katarzyna Zawiślak

Skip to content