Dzielnicowi na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą

Cyberprzemoc, środki odurzające i odpowiedzialność prawna nieletnich to tematy spotkań profilaktycznych z młodzieżą Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie. Dzielnicowi podczas spotkania przestrzegali młodych ludzi przed popełnianiem czynów zabronionych, ostrzegali przed konsekwencjami zażywania środków odurzających oraz tłumaczyli jak działać i reagować na cyberprzemoc. Natomiast dzielnicowy z Komisariatu Policji w Urszulinie spotkał się z najmłodszymi uczniami Szkoły Podstawowej w Hańsku. Wyjaśnił i przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów na drodze.

Włodawscy dzielnicowi cały czas aktywnie prowadzą spotkania w ramach działań profilaktycznych  z dziećmi i młodzieżą. Wiedzą jak ważne jest uświadamianie i przypominanie młodym ludziom zagrożeń związanych z Internetem. Dzielnicowi wyjaśnili słuchaczom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie na czym polega zjawisko cyberprzemocy, hejtu i prześladowania.  Mundurowi podczas spotkania poruszyli także tematykę odpowiedzialności prawnej osób nieletnich i przestrzegali przed popełnianiem czynów zabronionych, gdyż skutki niewłaściwych decyzji mają wpływ na ich przyszłość. Podkreślali, że nikt w sieci nie pozostaje anonimowy. Funkcjonariusze omówili również tematykę narkotyków i dopalaczy oraz przybliżyli uczestnikom kampanię “Jedyny taki test”.

Do Szkoły Podstawowej w Hańsku z wizytą  przyjechał dzielnicowy z urszulińskiego komisariatu policji. Policjant  przeprowadził z najmłodszymi pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozmawiał z dziećmi o bezpiecznym korzystaniu z jezdni, z chodnika, znajomości znaków drogowych i sygnałów.  Dzieci z zaciekawieniem słuchały o pracy i zadaniach Policji,  oglądały umundurowanie oraz wyposażenie służbowe stróża prawa. Na koniec spotkania funkcjonariusz wręczył im elementy odblaskowe.

aspirant sztabowy Kinga Zamojska-Prystupa
KPP Włodawa

Skip to content