Debata nad Raportem o Stanie Gminy Miejskiej Włodawa

Informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Włodawa został umieszczony Raport o stanie Gminy Miejskiej Włodawa za 2023 rok. Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Miejską we Włodawie podczas sesji w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 13.00.

Zgodnie z zapisami art. 28 aa ust. 6, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) w debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Miejskiej. Aby zabrać głos podczas sesji Rady Miejskiej we Włodawie w debacie nad raportem, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej we Włodawie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 24 czerwca 2024r. do godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim we Włodawie – Biuro Rady Miejskiej we Włodawie, pok. 23.

Link do raportu o stanie Gminy Miejskiej Włodawa za 2023 r.:

https://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.phpid=422&action=details&document_id=2037454

Sekretarz Gminy Miejskiej Włodawa
Edyta Słabko
UM Włodawa

Skip to content