Budżet powiatu na 2018 r. uchwalony

13 radnych było za, 4 się wstrzymało w sprawie uchwalenia budżetu powiatu włodawskiego na 2018 r. Nikt nie był przeciw. Budżet powiatu włodawskiego na 2018 r. określa dochody w wysokości 64 mln 25 tys. zł, zaś wydatki w kwocie 63 mln 905 tys. zł. Zamiast deficytu będzie zatem 120 tys. zł nadwyżki budżetowej, w całości z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Starosta Andrzej Romańczuk nazwał budżet proinwestycyjnym i najlepszym z możliwych. Zdecydowana większość radnych podzieliła ten pogląd. Obecny na sesji burmistrz Włodawy również bardzo ciepło wyrażał się o tym budżecie, podkreślając wiele wspólnych z miastem zawartych w nim projektów.

Radni przyjęli na sesji m.in. również uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021.

Starostwo Powiatowe we Włodawa

Skip to content