Big Brother po włodawsku. Obserwuj puszczyka online

Fundacja Dla Przyrody serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do podglądania życia rodziny puszczyka mszarnego w jej naturalnym siedlisku. Jest to pierwsza w Polsce transmisja na żywo z gniazda tego gatunku sowy.

Obserwowane gniazdo zlokalizowane jest w lubelskiej części Polesia w Nadleśnictwie Sobibór. Celem przekazu jest lepsze poznanie biologii i ekologii puszczyka mszarnego, który w Polsce gniazduje wyłącznie na Lubelszczyźnie. Istotnym elementem jest również popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na ginące gatunki zwierząt. Kamera została umieszczona na innym drzewie, niż to, na którym jest gniazdo.

Z Fundacją Dla Przyrody współpracuje Nadleśnictwo Sobibór.

– Dopilnowaliśmy, aby przedsięwzięcie to było zorganizowane zgodnie z literą prawa. Zezwoliliśmy fundacji na montaż instalacji na drzewach. Konsultowaliśmy sprawę zezwoleń z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie, ponieważ puszczyk mszarny jest gatunkiem, którego nie można fotografować, filmować lub obserwować, by go mnie płoszyć i niepokoić. Transmisja na żywo z gniazda puszczyka mszarnego jest doskonałym pomysłem, ale trzeba pamiętać o ustawie o ochronie przyrody oraz rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, które obligują nas wszystkich do przestrzegania zawierających się w nich przepisów – informuje Dariusz Filipczak, nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór .

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Super Tygodnia.

Skip to content