12 nowych firm i 9 nowych miejsc rekreacji dzięki dofinansowaniu z LGD „Poleska Dolina Bugu”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w październiku bieżącego roku wsparła kolejnych 12 przyszłych przedsiębiorców oraz 7 niekomercyjnych projektów z terenu powiatu włodawskiego i gminy Ruda-Huta z powiatu chełmskiego. Stowarzyszenie kontynuuje działania na rzecz rozwoju gospodarczego oraz podnoszenia jakości życia lokalnych mieszkańców. Jest to możliwe dzięki pozyskanym środkom finansowym pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r. Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu” w bieżącym okresie programowania startowała z budżetem 5,7 mln, który na przestrzeni minionych 2 lat zwiększyła o łącznie 1,25 mln zł. Dzięki temu może wesprzeć dodatkowych 16 nowo powstających firm oraz dodatkowych 12 ogólnodostępnych miejsc rekreacji.

Z przyjemnością zapowiadamy jakie inicjatywy otrzymały szansę realizacji dzięki naszemu wsparciu przyznanemu jesienią tego roku:

Projekty niekomercyjne z zakresu rozwoju infrastruktury rekreacyjnej:

 • nowoczesny plac zabaw w miejscowości Wielki Łan, gm. Stary Brus,
 • nowe miejsce rekreacji i integracji lokalnych mieszkańców w obszarze sołectwa Wyryki-Adampol,
 • nowe zadaszenie rekreacyjne w Żdżarce,
 • zmiana lokalizacji altanki w Kulczynie na miejsce bardziej dostępne mieszkańcom,
 • naprawa wieży widokowej w Kulczynie,
 • modernizacja skweru im. Zesłańców Sybiru przy ul. Pocztowej we Włodawie,
 • przebudowa bieżni oraz budowa skoczni w dal wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Hannie,
 • infrastruktura rekreacyjna typu „street workout” z elementami sprawnościowymi w Woli Uhruskiej,
 • rekreacyjne zagospodarowanie trójstyku granic Polska-Białoruś-Ukraina w Orchówku.

Projekty z zakresu wsparcia podejmowania działalności gospodarczej:

 • stolarnia w miejscowości Kolonia-Kulczyn,
 • usługi instalacyjne w zakresie montażu zintegrowanego Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS) w Woli Uhruskiej,
 • usługi rekreacyjno-lecznicze ( balia i sauna ogrodowa oraz chata solna) w Okunince;
 • usługi montażu instalacji fotowoltaicznych we Włodawie,
 • agroturystyka w miejscowości Helenin promująca atrakcyjność naszego regionu oraz lokalne zasoby,
 • usługi organizacji spływów kajakowych oraz wycieczek łodzią rzeczną po Bugu we Włodawie,
 • usługi projektowania wnętrz w Woli Uhruskiej,
 • produkcja mebli rzemieślniczych tradycyjną techniką stolarską w Żukowie,
 • lokalny tygodnik we Włodawie,
 • projektowanie i produkcja odzieży typu „streetwear” we Włodawie,
 • produkcja wkładów do zniczy i świec oraz wiązanek okolicznościowych, a także usługi szkolenia florystycznego we Włodawie,
 • usługi noclegowe i gastronomiczne w Okunince.

Mocno trzymamy kciuki za wszystkie projekty, przed którymi kolejny etap procedury- weryfikacja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Mamy nadzieję w przyszłym roku promować efekty ich realizacji – razem z naszymi wspaniałymi beneficjentami!

Skip to content