Trwa nabór do służby w Nadbużańskim Oddziale SG

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, w trybie ciągłym prowadzi nabór kandydatów do służby przygotowawczej. W 2019 roku planuje się przyjąć do służby 100 funkcjonariuszy.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce:http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/praca/funkcjonariusze/17203,Funkcjonariusz-nabor.html

 

W ostatnio prowadzonym naborze w 2018 roku, do służby zostało przyjętych 90 funkcjonariuszy.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

  • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
  • o nieposzlakowanej opinii,
  • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystająca w pełni z praw publicznych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Zmiana wielkości czcionki