To był rok kontynuacji i jubileuszu

Pierwszy w historii miasta system ulg podatkowych dla przedsiębiorców, kontynuacja rozpoczętych i przygotowanie nowych inwestycji, skuteczna aplikacja o kolejne środki zewnętrzne oraz obchody 485-lecia nadania praw miejskich Włodawie. To najważniejsze punkty podsumowania pierwszego roku nowej kadencji burmistrza Wiesława Muszyńskiego. Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich dwunastu miesięcy było podpisanie umowy na dofinansowanie największej inwestycji w historii Włodawy. Oznacza to, że rekordowe dofinansowanie w wysokości 14 000 000 zł na pewno trafi do kasy miasta z przeznaczeniem m.in. na remont zabytkowego centrum Włodawy. Na świętowanie urzędnicy nie mieli jednak czasu, bo niemal od razu ruszyły przygotowania do ogłoszenia przetargów w celu wyłonienia wykonawców poszczególnych etapów inwestycji. Dodatkowo miasto pozyskało niemal 1000 000 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ulicy Rynek. Podpisana została również umowa na dofinansowanie projektu „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska”.

Wśród zakończonych w ostatnim roku inwestycji wyróżnić należy wymianę oświetlenia ulicznego we Włodawie na tzw. LED-y. Projekt „Włodawa – miasto z energią – oświetlenie uliczne” już przynosi wymierne korzyści. Zmniejszyły się koszty zakupu energii elektrycznej dzięki czemu możliwa była rozbudowa sieci oświetlenia. Nowe latarnie stanęły w miejskiej części drogi 816 łączącej Włodawę z Orchówkiem o co od dawna zabiegali mieszkańcy. Inną ważną inwestycją był montaż kolektorów słonecznych na blisko 400 prywatnych posesjach. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu z RPO WL w wysokości 309 4261,07 zł. Nie zabrakło również remontów dróg i chodników.  

Zakończyły się długo wyczekiwane przez mieszkańców remonty ulic. W centrum miasta wyremontowana została ulica Partyzantów. W miejsce starej pełnej dziur i ubytków nawierzchni ulicy Partyzantów pojawiła się nowa kostka oraz nowy asfalt. Nierówne chodniki zastąpił ciąg pieszo-rowerowy połączony z istniejącymi już ścieżkami. Na ulicy Prusa również pojawiła się nowa nawierzchnia wraz z chodnikami. Mieszkańców północnej części miasta z pewnością ucieszył długo wyczekiwany gruntowny remont ulicy Garnizonowej. Strasząca od lat dziurami droga została bowiem gruntownie przebudowana.

Oddane do użytku zostały również nowe mieszkania socjalne i budynek sportowo-rekreacyjny na miejskim stadionie. Ten ostatni cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Korzystają z niego również odnoszący coraz większe sukcesy piłkarze. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasto przygotowało projekt termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 1, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Pokryje ono aż 85% kosztów kwalifikowalnych całej inwestycji. Ponadto powstały nowe place zabaw przy ulicy Szkolnej i ul. Słowackiego. Powiększyła się również siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 3, gdzie zainstalowano nowe urządzenia do street workoutu. Wszystkie trzy inwestycje zgłosili i wybrali mieszkańcy w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Jednym z priorytetów burmistrza Wiesława Muszyńskiego pozostaje rozwój gospodarczy miasta. Aby zachęcić do inwestowania we Włodawie po raz pierwszy w historii we Włodawie wprowadzony został system ulg podatkowych dla przedsiębiorców. Aby móc skorzystać z ulg trzeba spełnić określone w uchwale warunki. Najważniejsze z nich to inwestycja w rozwój działalności oraz utworzenie nowych miejsc pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Włodawie.

Włodawa dba również o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Włodawska Ochotnicza Straż Pożarna, która niejednokrotnie jest pierwsza na miejscu wypadków i udziela pomocy ofiarom otrzyma kolejne wsparcie. Dzięki blisko 150 000 zł pozyskanym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości możliwy będzie zakup sprzętu, który trafi do włodawskich strażaków. Wcześniej strażacy otrzymali zestaw ratowniczy PSP R1 w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” realizowanego ze środków transgranicznych PL-BY-UA. Odbyły się również szkolenia, w czasie których strażacy doskonalili swoje umiejętności niesienia pomocy ofiarom wypadków. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zakup sprzętu hydraulicznego służącego do pomocy przy wypadkach komunikacyjnych. Wsparcie otrzymali również podopieczni włodawskich Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzięki środkom pozyskanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możliwy był zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Ułatwi to dojazdy uczestnikom zajęć z Włodawy i okolic. Władze Włodawy przygotowały również „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Włodawy na lata 2020 -2024” z którego skorzysta ok. 1500 kobiet w wieku 39 – 49 lat. Jest to już drugi program profilaktyczny, z którego korzystać mogą mieszkanki Włodawy. Miasto kontynuuje bowiem uruchomiany przed laty „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miejskiej Włodawa na lata 2019–2022 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – dziewczynki 13-letnie”.


Mijający rok był też okazją do świętowania. Z okazji 485 – rocznicy nadania Włodawie praw miejskich zorganizowana została uroczysta gala, w której uczestniczyli mieszkańcy, samorządowcy, władze wojewódzkie i powiatowe oraz delegacje z zagranicy. W programie obchodów nie zabrakło okolicznościowych wystaw i spotkań oraz Internetowego Turnieju Wiedzy o Włodawie.


Udział zagranicznych delegacji w obchodach dobitnie świadczy o silnej pozycji Włodawy na arenie międzynarodowej i dobrej współpracy Włodawy z miastami partnerskimi. W ramach tej współpracy możliwe było m.in. spotkanie nauczycieli z izraelskiego dystryktu Hajfa z nauczycielami z włodawskich szkół. Warto dodać, że to właśnie we Włodawie odbywają się międzynarodowe spotkania, jak chociażby Międzynarodowy Trójstyk Literacki, w trakcie którego podpisano porozumienie o współpracy związków literatów z Polski, Białorusi i Ukrainy.

UM Włodawa

1 Komentarz do "To był rok kontynuacji i jubileuszu"

  1. test

  2. mieszkanka | 27 grudnia 2019 at 17:28 |

    a kiedy będzie budowana ul. PAC? budowana bo remontować nie ma czego bo tej ulicy praktycznie nie ma….. Pan Muszynski się chwali , ze juz ja wyremontował, bezwstyd normalnie proszę Pana!!! nie ma nawet oświetlenia, kradną ludziom tablice rejestracyjne z samochodów.Co się musi wydarzyc, kogoś mają zgwałcic, zamordować w tych ciemnościach, żeby MIASTO Wlodawa przeznaczało pieniadze nie na ….promenady, ale brało pod uwagę bezpieczentwo mieszkanców.Mamy XXI wiek i aż dziw bierze, ze od lat 20stu trzeba non stop o tym przypominac

  3. Jak widać komunistyczna sztuka pisania przemówień nie zniknęła i można zobaczyć jak opisuje się działania kogoś kto nic nie zrobił.

  4. Za to twój komentarz aż kipi od merytorycznych argumentów. znowu czepiasz się aby się czepiać

  5. ale pacynka ściemnia. 14 mln trafi do miasta? hmmm, słabiutko z matematyką, oj słabiutko. już jako absolwent szkoły drzewnej zabłysnął miłością drzew pozwalając na ich wycinkę, a teraz jako absolwent uniwersytetu ukraińskiego pokazuje jakim jest wspaniałym matematykiem.
    jak się ma 14 mln do tego: “….koszt części „miejskiej” projektu to 8,7 mln zł (w tym wkład własny miasta wyniesie 2,7 mln zł), zaś części „powiatowej” to 9,7 mln zł (wkład własny powiatu to 3 mln zł).”

  6. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki