Szkolenie – Podstawy marketingu w PES – 17 czerwca 2017 – Okuninka, pow. włodawski

Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące podstaw marketingu w podmiotach ekonomii społecznej.

Warsztaty umożliwią Ci poznanie możliwych narzędzi marketingowych oraz pomoże w badaniu rynku i efektywnym pozyskiwaniu klientów.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

Zajęcia kierowane są do osób działających w sektorze ekonomii społecznej, tu także w organizacjach pozarządowych planujących rozwinięcie działalności, utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, lub przekształcenie prowadzonego podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne, a także pracowników, wolontariuszy, członków podmiotów ekonomii społecznej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej z terenu subregionu lubelskiego, tj. powiaty:, włodawski, łęczyński, lubelski, świdnicki, Miasto Lublin.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego i doświadczonego trenera Pana: Krzysztofa Fruba.

Organizacja zajęć

Aby zapewnić uczestnikom odpowiedni komfort pracy, grupa szkoleniowa nie przekroczy 14 osób.

Zajęcia odbędą się w formie 1-dniowych warsztatów – 8 godzin dydaktycznych.

Zajęcia odbędą się w godz. od 9.00 do 16.00.

Tematyka:

– czym jest marketing,

– narzędzia marketingu,

– marketing mix w praktyce,

– badanie rynku,

– tworzenie strategii cenowej,

– pozyskiwanie klientów.

Termin i miejsce szkolenia

17 czerwca 2017 r. (sobota)

Hotel Panorama, Okuninka VIII-12, 22-200 Włodawa

Przyjdź i poszerz swoją wiedzę!

W ramach szkolenia zapewniamy:

– materiały szkoleniowe

– catering

– zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

– bezpłatne wsparcie doradcze po szkoleniu

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz:

– złożyć go osobiście w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie Modrzew:

21-040 Świdnik, Dom Rzemiosła ul. Racławicka 38-44 p. 307,

lub

– przesłać drogą mailową: szkolenia@modrzew.org

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia należy przesyłać do 12 czerwca 2017 r.

Uwaga!!!

Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu.

Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną o tym poinformowane drogą mailową i/lub telefoniczną.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej:

tel. 0-81 307-66-26, kom. 537-600-388, e-mail: szkolenia@modrzew.org

 

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej “

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zmiana wielkości czcionki