„Era młodych zawodowców” – projekt Fundacji Inicjatyw Lokalnych

Od 01.01.2017 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu
„Era młodych zawodowców”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, projekt: Era młodych zawodowców

Projekt skierowany jest do 100 (42K) osób młodych od 15 do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego, włodawskiego, chełmskiego, miasta Chełm, miasta Lublin, lubelskiego, świdnickiego:
1. biernych zawodowo
2. bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy
w tym: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach

FORMY WSPARCIA ZAPLANOWANE W PROJEKCIE:

1) Usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe, pośrednictwo pracy).

2) Szkolenia podwyższające lub dostosowujące kompetencje i kwalifikacje zawodowe:

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 250 godz./ kwiecień-maj 2017/
 • Murarz-Tynkarz – 240 godz. / kwiecień-maj 2017/
 • Magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz komputerowych programów magazynowych – 184 godz. /wrzesień-październik 2017/
 • Fryzjer – 200 godz. / sierpień-wrzesień 2017/
 • Kucharz – 200 godz. / czerwiec-lipiec 2017 – I grupa, listopad-grudzień 2017-II grupa/
 • Operator żurawi przenośnych – 76 godz. / lipiec- sierpień 2017/
 • Operator koparko-ładowarki kl. III – 176 godz. /kwiecień-maj 2017/
 • Operator koparki jednonaczyniowej kl. III – 176 godz. /czerwiec-lipiec 2017/

3) Stypendium szkoleniowe – ( 8,54 brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu)

4) 4-miesieczne płatne staże w wysokości 1925,40 brutto

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Badania lekarskie,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Odzież ochronną,
 • Wyżywienie podczas szkoleń,
 • Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Szczegółowe informacje oraz zapisy w BIURZE PROJEKTU
Włodawa, ul. 11 listopada 3, I piętro
tel. 82 57 22 916 e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl

Informacja:
Fundacja Inicjatyw Lokalnych

Zmiana wielkości czcionki