Zmiana indywidualnych numerów kont bankowych

Informujemy, że od 1 kwietnia 2023 roku nastąpiła zmiana indywidualnych numerów rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Informację o nowym numerze indywidualnego konta każdy właściciel nieruchomości położnych na terenie działań MZC otrzymał wraz z roczną informacją o opłatach za gospodarowanie odpadami doręczaną mieszkańcom w miesiącu lutym. Uprzejmie prosimy o zmianę numeru konta w zleceniach przelewu i dokonywanie płatności na nowy numer konta.

MZC

Skip to content