Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa na obrady XLVII Sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w dniu 7 października 2021 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, Aleja Józefa Piłsudskiego 41 we Włodawie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
4. Przyjęcie protokołu z sesji XLVI.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
6. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
7.2 rozpatrzenia petycji w sprawie opracowania dokumentacji technicznej budowy drogi utwardzonej na ul. 9 Pułku Artylerii Ciężkiej
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie
Joanna Szczepańska