Zaproszenie na LXXIV sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 18 Statutu Gminy Miejskiej Włodawa zwołuję w dniu 22 czerwca 2023 r., o godz. 12:00 – LXXIV sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Włodawa za 2022 rok:
5.1. debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Włodawa za 2022 rok;
5.2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Włodawy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Włodawy z wykonania budżetu miasta za 2022 rok:
a) omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i sprawozdania finansowego;
b) omówienie informacji o stanie mienia komunalnego;
c) odczytanie opinii RIO w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu;
d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Komisji Stałych;
e) odczytanie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej
f) dyskusja;
g) głosowanie nad uchwałą.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Włodawy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1. zmian w budżecie.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie
Joanna Szczepańska

3 komentarzy "Zaproszenie na LXXIV sesję Rady Miejskiej we Włodawie"

  1. na temat kondycji szpitala braku lekarzy cisza ,ta sprawa powinna być poruszona w pierwszym punkcie.

  2. Jak to cisza? Manius zaczepił burmistrza a ten go trochę pozamiatał wspominając o szpitalu. Brawo Panie Burmistrzu! Oglądałam sesje powiatu i tam też mówili o szpitalu. A raczej o tym że nic nie mogą zrobić. Zarząd radni opozycja. No wszyscy. To ja się grzecznie pytam za co oni biorą pieniądze. I to nie małe. Swoją drogą widać że Manius coś kombinuje. Sezonu ogórkowego nie będzie oj nie będzie.

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content