Zaproszenie na Finał XVII Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
zaprasza na

Finał XVII Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej
“Błękitu przestrzenie”

pod Patronatem
Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka i Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego

XVII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej, finał 10.05.17 r.

środa 10 maja 2017 r., godz. 11.00
Galeria Na Piętrze MBP Włodawa
ul. Przechodnia 13

Organizatorzy:
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Starostwo Powiatowe we Włodawie
Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło Miejskie we Włodawie

Sponsor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. we Włodawie

Zmiana wielkości czcionki