Zaproszenie do udziału w ankiecie

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza do wypełnienia internetowej ankiety dotyczącej oceny funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu”.

Ankieta jest skierowana do beneficjentów oraz członków LGD.
Niniejsze badanie ankietowe jest częścią ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020. Wyniki indywidualnych ankiet będą traktowane poufnie.

Link do ankiety. W przypadku problemu z linkiem do ankiety proszę skopiować poniższy tekst bezpośrednio do przeglądarki:
https://omikronbadania.pl/questo/q.php?a=8ec47cd2&b=9bd5491818&c=e668a2fb

Wypełnienie ankiety potrwa około 8 minut. Na wyniki czekamy do 27.05.2022 r.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas i ocenę działalności LGD.

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”

Skip to content