Zapraszamy na spotkanie autorskie z profesorem Józefem Zającem

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

zaprasza na spotkanie autorskie
oraz promocję książki
profesora Józefa Zająca

Tam, gdzie kwitną kasztany

Plakat anonsujący wydarzenia. Pol prawej stronie treść anonsu, zgodny z treścią artykułu. W tle aleja kasztanowa. Po lewej stronie portretowe zdjęcie mężczyzny.

23 lutego 2023 r. (czwartek), godz. 16.00

Galeria Na Parterze
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ul. Przechodnia 13

Józef Zając – Senator RP VIII, IX i X kadencji, prof. PWSZ w Chełmie, docent Uniwersytetu w Joensuu – Finlandia. W latach 1973-1996 pracownik IM PAN, gdzie otrzymał stopień doktora i tytuł doktora habilitowanego nauk matematycznych. Jego obszar zainteresowań naukowych obejmuje analizę zespoloną i ekonomię matematyczną. W swoim dorobku ma ponad 130 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz współautorstwo czterech zgłoszeń patentowych, związanych z koncepcjami modelowania matematycznego problemów technicznych. Od 2001 r. jest związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, której był założycielem i pierwszym rektorem w latach 2001-2016. Aktualnie pełni funkcję prorektora ds. rozwoju tej Uczelni. Zainicjował i koordynował powstanie pierwszego na Ziemi Chełmskiej, Akademickiego Portu Lotniczego oraz lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD). Działa na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego w ramach Fundacji Partnerstwo i Współpraca. Jest również członkiem Rady Fundacji na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Otwórzmy swoje serca”. Za swoją działalność społeczno-organizatorską został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000). W roku 2005 otrzymał tytuł „Człowieka Roku Lubelszczyzny”, w 2011 roku został „Chełmianinem roku 2010”, zaś w 2015 roku odznaczono go Odznaką Honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. Za pracę na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego przyznano mu order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia. Jego działalność na rzecz rozwoju współpracy naukowo-gospodarczej Polski i Kanady została uhonorowana w 2019 roku Złotym Medalem 100-lecia Polonii w Windsor. Hobby to pilotaż szybowcowy i samolotowy, ekonomia gospodarcza, historia Polski i Ukrainy, pszczelarstwo i łowiectwo.

Skip to content