Zapraszamy na konferencję “Powstańczych lat sygnały. Lubelszczyzna – Ziemia Włodawska”

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie
Dorota Redde-Sawczuk

zapraszają na

konferencję popularnonaukową

POWSTAŃCZYCH LAT SYGNAŁY
LUBELSZCZYZNA – ZIEMIA WŁODAWSKA

pod Patronatem Honorowym
JM Rektora UMCS prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego
i Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego

Plakat anonsujący wydarzenie. Treść anonsu zgodna z tekstem zaproszenia.

15 marca 2023 r. (środa), godz. 10.00

Galeria Na Parterze
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa

Konferencja w ramach obchodów Roku Powstania Styczniowego pod Patronatem Honorowym JM Rektora UMCS prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego i Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego.
Tematyka wystąpień poświęcona będzie miejscu powstania styczniowego w polskiej tradycji narodowej i lokalnej świadomości historycznej. Prelegenci poruszą problematykę związaną z Lubelszczyzną i Ziemią Włodawską. Wydarzenia towarzyszące konferencji: prezentacja wystaw „Dokumenty powstania styczniowego. Wydarzenia – ludzie – tradycja” z zasobów Archiwum Państwowego w Lublinie i „Echa pamięci powstańczej w zbiorach PTTK Oddział Włodawa” oraz koncert pieśni patriotycznych.

Wykłady i prelekcje

  • Powstanie styczniowe na tle polityki mocarstw europejskich, dr hab. Piotr Bednarz.
  • Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie, dr hab. Dariusz Tarasiuk.
  • Powstanie styczniowe na Ziemi Włodawskiej, mgr Mariusz Czuj.
  • Bitwy pod Urszulinem i Andrzejowem, mgr Adam Panasiuk.
  • Dokumenty powstania styczniowego. Wydarzenia – ludzie – tradycja (wystawa), komentarz mgr Katarzyna Ślusarska.
  • Echa pamięci o Powstaniu Styczniowym w zbiorach PTTK Włodawa (wystawa), komentarz Mieczysław Tokarski Prezes Oddziału PTTK we Włodawie.

Wydarzeniu będzie towarzyszył koncert pieśni patriotycznych „W boju dla Niepodległej” w wykonaniu grupy wokalnej “Śpiewające Włodawianki” z Włodawskiego Domu Kultury, pod kierunkiem Marcina Obuchowskiego.

Wykłady i prelekcje: 1. Powstanie styczniowe na tle polityki mocarstw europejskich dr hab. Piotr Bednarz, profesor UMCS w Lublinie. 2.Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie dr hab. Dariusz Tarasiuk, profesor UMCS w Lublinie. 3. Powstanie styczniowe na Ziemi Włodawskiej mgr Mariusz Czuj, nauczyciel historii w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie wiceprezes Stowarzyszenia Bramy Pamięci Włodawa-Sobibór. 4. Bitwy pod Urszulinem i Andrzejowem mgr Adam Panasiuk, regionalista, autor książek historyczno -monograficznych, twórca portalu historia.urszulina.net, inicjator i współorganizator porządkowania i upamiętniania miejsc ważnych dla historii lokalnej. 5. Dokumenty powstania styczniowego. Wydarzenia – ludzie – tradycja prezentacja wystawy ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie mgr Katarzyna Ślusarska, kierownik Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie. 6. Echa pamięci o Powstaniu Styczniowym w zbiorach PTTK Włodawa komentarz merytoryczny do wystawy Mieczysław Tokarski Prezes Oddziału PTTK we Włodawie.  Wydarzeniu będzie towarzyszył koncert pieśni patriotycznych „W boju dla Niepodległej” w wykonaniu grupy wokalnej "Śpiewające Włodawianki" z Włodawskiego Domu Kultury, pod kierunkiem Marcina Obuchowskiego.

PRELEGENCI

dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS – historyk, kierownik Zakładu Historii XVI-XIX w. i Europy Wschodniej Instytutu Historii. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół szeroko rozumianej tematyki szwajcarskiej. Drugim polem zainteresowań naukowych są stosunki szwajcarsko-polskie z uwzględnieniem przełomowych momentów w historii obu stuleci: okresu napoleońskiego, pierwszej i drugiej wojny światowej. Koordynator ds. programu Erasmus+ Wydziału Historii i Archeologii.

dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS – historyk, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Badacz dziejów Południowego Podlasia, m.in. autor monografii o dziejach Wisznic, Horodyszcza, Jabłonia, Horbowa, Polubicz i Opola oraz losów Polaków w imperium rosyjskim w XIX–XX w., współautor z M. Mądzikiem i M. Korzeniowskim Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Studia Białorutenistyczne”.

mgr Mariusz Czuj – absolwent Instytutu Historii UMCS w Lublinie, nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie, wiceprezes Stowarzyszenia Bramy Pamięci Włodawa-Sobibór, autor i współautor licznych artykułów oraz publikacji historycznych, recenzent książek, autor i koordynator historycznych projektów edukacyjnych, prelegent wielu konferencji.

mgr Adam Panasiuk – z wykształcenia prawnik i politolog, z zamiłowania regionalista. Pasjonat popularyzacji idei małych ojczyzn, edukator w zakresie upowszechnianiem historii lokalnej, autor monografii miejscowości gminy Urszulin, współorganizator porządkowania lokalnych miejsc pamięci narodowej; cmentarzy i pomników.

mgr Katarzyna Ślusarska – archiwista, historyk, wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie, od 2013 r. kierownik Oddziału w Chełmie. Autorka artykułów z zakresu historii regionu chełmskiego, m. in.: Notariusze włodawscy oraz ich akta w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie, Włodawa, Szkice z dziejów miasta w XX stuleciu, red. Marek Bem, Adam Duszyk, Krzysztof Latawiec. Włodawa, 2012, s. 115-122.

Mieczysław Tokarski – pasjonat lokalnej historii, regionalista, kolekcjoner, filatelista, przewodnik turystyczny, prezes PTTK Oddział we Włodawie. Organizator edukacyjnych rajdów, spływów i wycieczek historyczno-krajoznawczych po Ziemi Włodawskiej, Chełmskiej i Polesiu Lubelskim. Autor i współautor licznych artykułów oraz publikacji, współorganizator i prelegent sesji historycznych oraz wystaw edukacyjnych.

Zapraszamy na konferencję “Powstańczych lat sygnały. Lubelszczyzna – Ziemia Włodawska”', 'facebookShare', 'width=626,height=436'); return false;" title="Facebook">Udostępnij
Zapraszamy na konferencję “Powstańczych lat sygnały. Lubelszczyzna – Ziemia Włodawska” -&url=https://www.elbi.pl/zapraszamy-na-konferencje-powstanczych-lat-sygnaly-lubelszczyzna-ziemia-wlodawska/', 'twitterShare', 'width=626,height=436'); return false;" title="Tweetnij ten post">tweetuj
Zapraszamy na konferencję “Powstańczych lat sygnały. Lubelszczyzna – Ziemia Włodawska”', 'pinterestShare', 'width=750,height=350'); return false;" title="Przypnij ten Post">Przypnij ten Post
Skip to content