Zapraszamy na Akademię Niepodległości

W środę, 14 marca zapraszamy do sali Sezam Włodawskiego Domu Kultury na spotkanie „Akademia Niepodległości”, podczas którego dwa wykłady wygłosi dr Daniel Piekaruś – IPN w Lublinie. Wykład 1 – „Socjalistyczna irredenta”, wykład 2 – „Bojowcy. Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej w walce o niepodległość”. Pierwsze spotkanie – dla szkół – odbędzie się o godz. 12.00, z kolei wykład dla wszystkich chętnych o godz. 17.00.

Zmiana wielkości czcionki