Zapowiedź sesji Rady Powiatu we Włodawie

Rada Powiatu we Włodawie informuje, że 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00  rozpocznie się XXVII sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.

Obrady będą odbywały się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie za 2020 rok;
  • w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie za 2020 rok;
  • w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026;
  • w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2021 roku w Powiecie Włodawskim;
  • w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających Powiatowi Włodawskiemu na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej;

5.6. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu we Włodawie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie;

5.7. w sprawie przekazania własnego zadania publicznego Powiatu     Włodawskiego Gminie Stary Brus;

5.8.w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024;

5.9.w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 r.

 1. Sprawozdania:

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z działalności w 2020 r.;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie włodawskim w 2020 r.;

– Powiatowego Ośrodka Wparcia „Przystań” we Włodawie z działalności w 2020 r.;

– Komendy Powiatowej Policji we Włodawie z działalności w 2020 r.;

– Starosty Włodawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie włodawskim za 2020 r.;

– Zarządu Powiatu we Włodawie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat włodawski w 2020 r.;

– Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie z działalności za 2020 r.

 1. Informacje:

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2020 r. Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włodawskim w latach 2011-2021;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2020 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włodawskim za 2020 r.;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2020 r. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie włodawskim na lata 2011-2021”;

– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie o stanie bezpieczeństwa powiatu włodawskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz z działań KPPSP we Włodawie w 2020 r.

– Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie z działalności w 2020 r.;

– Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance z działalności w 2020 r.

 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad.

1 Komentarz do "Zapowiedź sesji Rady Powiatu we Włodawie"

 1. wtymsęk | 24 marca 2021 at 16:16 |

  Kiedy kontynuacja remontu ,,betonówki”?

 2. Mam nadzieje ze.w końcu na sesji usłyszę głos wicestarosty. Milczek- smieszek nic po za tym.

 3. To kpina a nie sesja. Jako wyborca mam prawo usłyszeć jaki plan ma starosta i jego zarząd na problemy w szpitalu!!! Oddział dziecięcy zamkniety od ponad roku!!! Do czego to doszło ze starosta ucieka z sesji. Wstyd. Z naszych podatków ma.wynagrodzenie.

 4. brakuje pielęgniarek – odchodzą , brakuje lekarzy – odchodzą. Większość radnych znudzona, albo nie maja pojęcia o problemie. Zadłużenie rośnie. Przerosty administracyjne – ktoś ich zatrudnił. A Pan Starosta zabiera zabawki i wychodzi z sesji.

  • matka maturzysty | 26 marca 2021 at 16:38 |

   Szanowny Pan nie wytwarza PKB a tylko uczestniczy w redystrybucji budżetu czyli po polsku podatki nauczycielskie to przelewanie z pustego w próżne. Więc nie trzeba pisać takich rzeczy tylko nauczyć się obsługiwać komputera i do roboty.

 5. Starosta nawiał z sesji ..istna komedia

 6. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content