Zakończył się remont w Muzeum- Zespole Synagogalnym

W zabytkowym Zespole Synagogalnym przeprowadzono generalny remont wnętrza obiektu. W związku z tym ekspozycje zmienią swój wygląd, powstały też strefy relaksu oraz uaktualniony został przewodnik audio. Dodatkowo muzeum pracuje nad projektem wyznaczenia granic getta, które istniało we Włodawie w czasie II wojny światowej.

Jak informuje dyrektor Muzeum – Zespołu Synagogalnego, Anita Lewczuk vel Leoniuk wykonane prace wewnątrz budynku dotyczą modernizacji wystaw, udostępnienia nowych powierzchni, wymiany posadzek. Odbyła się też renowacja polichromii w Małej Synagodze, na której ścianach znajdują się malunki. – Polichromię od początku istnienia muzeum nie były odnawiane, więc teraz przyszedł na to czas. Malunki przedstawiają teksty Psalmów, modlitw z motywami roślinnymi, zwierzęcymi. Datuje się je na lata trzydzieste XX wieku, ale być może są jeszcze wcześniejsze – wyjaśnia Anita Lewczuk vel Leoniuk. Dodaje, że równocześnie były realizowane dwa projekty, remont obejmował budynek administracyjny i terenu przyległego do obiektu, a druga część dotyczyła Małej i Wielkiej Synagogi. Prace poprzedziła termomodernizacja budynków muzeum z zewnątrz. Na wykonanie remontu wewnątrz placówki pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Fundusze unijne z dotacji wyniosły 5,5 mln zł. Realizacja projektów zakończyła się odpowiednio w maju i w sierpniu. 

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Super Tygodnia.

Skip to content