Zacieśniają współpracę

W ubiegłym tygodniu Włodawę odwiedziła delegacja samorządowców z Lubomla na Ukrainie. Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy obu miastami. Samorządy mają wspólnie działać i wspierać się na kilku polach – w dziedzinie oświaty, kultury, gospodarki, turystyki oraz sportu.

Sygnatariuszami porozumienia ze strony ukraińskiej byli burmistrz Lubomla Roman Juszczuk oraz przewodniczący tamtejszej administracji – Mikolai Parhomuk.

Włodawę reprezentował rzecz jasna burmistrz, Wiesław Muszyński. Jest to już kolejna umowa międzynarodowa określająca warunki współpracy włodawskiego samorządu z partnerami zagranicznymi. – W maju na zaproszenie burmistrza Romana Juszczuka odwiedziliśmy Luboml. W trakcie spotkania rozmawialiśmy o możliwościach współpracy. Dzisiaj przechodzimy od słów do czynów, bowiem podpisaliśmy porozumienie o współpracy pomiędzy Włodawą i Lubomlem, oraz Rejonem Lubomelskim.

Dalszy ciąg wiadomości znaleźć Państwo mogą na stronie Nowego Tygodnia.

2 komentarzy "Zacieśniają współpracę"

  1. O świcie (godzina 3:00 nad ranem) 11 lipca 1943 oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim[48] pod hasłem Śmierć Lachom[49]. Po otoczeniu wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę, dochodziło do rzezi i zniszczeń. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni. Polskie wsie po wymordowaniu ludności były palone, by uniemożliwić ponowne osiedlenie. Była to akcja dobrze przygotowana i zaplanowana. Na przykład akcję w pow. włodzimierskim poprzedziła koncentracja oddziałów UPA w lasach zawidowskich (na zachód od Porycka), w rejonie Marysin Dolinka, Lachów oraz w rejonie Zdżary, Litowież, Grzybowica. Na cztery dni przed rozpoczęciem akcji we wsiach ukraińskich odbyły się spotkania, na których uświadamiano miejscową ludność o konieczności wymordowania wszystkich Polaków – dlaczego o wymordowaniu od 60-200tys. polaków na Wołyniu jest tak cicho? i to w “wolnej Polsce”???? o Katyniu 25tys. zamordowanych się pamięta a Wołyń

  2. Tam gdzie czczą morderców Polaków http://www.kchodorowski.republika.pl/luboml.htm

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki