Z Szackiem i Lubomlem po pieniądze

Miasto Włodawa uczestniczy aż w pięciu projektach, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W tej sprawie, we włodawskim ratuszu, podpisane zostały porozumienia z partnerami z Szacka i z Lubomla na Ukrainie.

Pierwszy projekt „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej polsko-ukraińskiego pogranicza oraz zastosowanie niskoemisyjnych systemów transportu” realizowany będzie z gminą Szack. Jego celem jest przebudowa dróg lokalnych w Szacku oraz we Włodawie w celu poprawy dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa dla mieszkańców obu gmin. Po stronie polskiej planowana jest przebudowa ulic: Wspólnej, Szpitalnej i Saperów. Prace dotyczyć będą m.in. naprawy nawierzchni i instalacji oświetlenia. Przy ulicy Wspólnej powstanie również ścieżka rowerowa, przy której ustawione zostaną ławeczki i tablice z planem miasta. Planowany jest również zakup elektrobusów. Wartość projektu po stronie polskiej to 1 mln 763 tys. 750 euro.

– Jeżeli udałoby się w ramach dofinansowania zakupić elektryczne busy, uruchomilibyśmy w mieście komunikację miejską, a być może nawet podmiejską, ale do tego potrzebne byłoby porozumienie z gminą Włodawa – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Z kolei do przebudowy ulic Wspólnej czy Saperów chyba nie trzeba nikogo zachęcać, wszyscy wiemy, jak niezbędna jest ta inwestycja.
Kolejny projekt „Na szlaku trzech kultur – odnowienie zabytkowego centrum Włodawy oraz Lubomla” realizowany będzie we współpracy z ukraińskim Lubomlem. Dotyczyć będzie przebudowy zabytkowego Rynku Włodawy czyli Czworoboku oraz parku Michaiła w Lubomlu. W wyniku realizacji projektu oba obiekty historyczne mają zamienić się w miejsca codziennych spotkań mieszkańców i organizacji wydarzeń kulturalnych. Wokół Czworoboku zostaną wyremontowane min. drogi, parkingi i chodniki. Projekt zakłada również budowę m.in. Fontanny Trzech Kultur oraz amfiteatru w dziedzińcu Czworoboku. Pojawią się nowe drzewa i trawniki oraz iluminacja samego Czworoboku. Wartość projektu po stronie polskiej to 2 mln 14 tys. 500 euro.

Pełną treść artykułu znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

1 Komentarz do "Z Szackiem i Lubomlem po pieniądze"

  1. Czyny nie słowa. Gdzie solary…Gdzie fotowoltaika… gdzie strefa ekonomiczna… gdzie miejsca pracy …!!!!

  2. Co z firmą, która miała zainwestować we Włodawie? W urzędzie 4 oferty pracy, a bezrobocie ponad 20 procent!!!!!

  3. A czy w trakcie tych tych eskapad wiesław złożył kwiaty na cmentarzu w Ostrówkach, gdzie pochowane są ofiary bestialskiego mordu dokonanego przez ukraińskie bandy UPA, w wyniku którego zamordowano 521 Polaków i 2 Żydów, w tym 246 dzieci do lat 14?

  4. Elektrobusy we Włodawie? To niech połączą miasto z dworcem Włodawa centralna (w Orchówku) i Włodawa Okuninka, bo jak jeśdzi ten szynobus to na odcinku od stacji do miasta i do jeziora jest CZARNA DZIURA KOMUNIKACYJNA.

  5. Wiesio Brzechwa, czy co??

  6. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki