Wniosek o dalsze 500+ warto złożyć do kwietnia

By nie mieć przerwy w wypłacie 500+ na dzieci, trzeba złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze do końca kwietnia – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Do maja świadczenia z programu Rodzina 500+ niemal wszystkim opiekunom wypłacają jeszcze gminy. Od czerwca, czyli od rozpoczęcia nowego okresu świadczeniowego, wypłatami będzie zajmował się ZUS.

Żeby mieć zachowaną ciągłość comiesięcznych przelewów 500+, rodzic powinien wysłać do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia na dalszy okres maksymalnie do końca kwietnia. Liczy się data złożenia prawidłowego zgłoszenia z wymaganymi dokumentami. Jeżeli wniosek wpłynie do ZUS jeszcze w kwietniu, to pierwsza wypłata z nowego okresu świadczeniowego trafi do rodzica w czerwcu. Jeśli rodzic złoży wniosek później, to wypłata pojawi się na koncie odpowiednio później. Dlatego nie warto zwlekać.

Wnioski o 500+ są teraz tylko elektroniczne. Rodzice mogą je przesłać przez bankowość internetową, portal Empatia lub Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Pomoc z formalnościami można otrzymać w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na pytania rodziców odpowiada też infolinia pod numerem telefonu 22 290 55 00. Konsultanci dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Do ZUS wpłynęły dotychczas wnioski na nowy okres wypłat 500+ (czyli na czerwiec 2022 – maj 2023) obejmujące 4,6 mln dzieci w całej Polsce. Mieszkańcy województwa lubelskiego złożyli wnioski o świadczenia na ponad 240 tys. dzieci.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Skip to content