Włodawa wygrała z ministerstwem finansów

2 grudnia 2013 r. gmina miejska Włodawa złożyła do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Lublinie skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług. Zdaniem skarbnik Elżbiety Torbicz miastu przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przebudową i modernizacją targowiska przy ul. Lubelskiej. Inwestycja została sfinansowana w połowie ze środków unijnych. W WSA miasto przed rokiem sprawę wygrało. Jednak Urząd Skarbowy (czyli MF) odwołało się od tego, składając skargę kasacyjną do NSA. Zarzuty skargi kasacyjnej dotyczyły zarówno naruszenia przepisów prawa materialnego, jak i procesowego.

Kwestią sporną było to, czy skarżące miasto jest uprawnione do pełnego odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego z faktur VAT dokumentujących koszty związane z inwestycją przebudowy i modernizacji targowiska miejskiego. Sąd pierwszej instancji w tym zakresie nie podzielił oceny organu podatkowego, że miastu nie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przebudową i modernizacją targowiska, lecz według udziału procentowego. We wskazanych wyrokach NSA uznał, że wybudowane przez gminę targowisko (rozumiane jako element majątku przedsiębiorstwa) jest w całości wykorzystywane do celów działalności gospodarczej. Powyższa nieruchomość nie służy do poboru opłaty targowej, lecz do czerpania dochodów z dzierżawy. Obowiązek płacenia opłaty targowej nie jest zależny od świadczeń wzajemnych ze strony gminy na rzecz kupców dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

4 komentarzy "Włodawa wygrała z ministerstwem finansów"

  1. To poprzednik załatwił kasę wodzirejowi na kolejne imprezki

  2. Ha, a “wodzirej” zrobi za to 1000-lecia PP i Korolowską. I co, łyso?:)

  3. Tyle że 1000-lecia PP i Korolowska nie są drogami miejski PAJACU! Więc wodzirej może tam zrobi… ale spacer …

  4. Jednak Urząd Skarbowy (czyli MF)… od kiedy US wydaje interpretacje?

  5. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki