Włodawa wyemituje obligacje

Podczas LXXIII sesji Rady Miejskiej we Włodawie radni podjęli 7 uchwał, w tym zgodę na emisję obligacji, czyli zadłużenie miasta.

Radni niemal jednogłośnie podjęli uchwały dotyczące: zmian w wieloletniej prognozie finansowej; zmian w budżecie, emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego na kolej sezonową w kwocie nieco ponad 6 tys. zł; zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Włodawa na 2023 rok”; wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości; trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego we Włodawie.

Przy najważniejszej uchwale dotyczącej emisji obligacji głos zabrała Elżbieta Torbicz. – Chcemy wyemitować obligacje jeszcze w tym roku w trzech seriach, na kwotę 5,7 mln zł – mówiła skarbnik. – Ma to na celu pokrycie deficytu budżetowego na inwestycje, nie zaś na wydatki bieżące. Obligacje są korzystniejsze od zwykłych kredytów, bowiem są bardziej elastyczne. W tym roku mamy zaplanowane prawie 22 mln zł wydatków majątkowych, które będą w znacznej części pokryte przez środki zewnętrze, np. przez Polski Ład. To ogółem ponad 15 mln zł, jednak wynik minusowy wynosi ponad 6 mln zł. A musimy jeszcze spłacić kredyty z lat ubiegłych. Zatem ta emisja jest konieczna, by się zbilansować. Obligacje zostaną wykupione w latach 2034-2038.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

1 komentarz "Włodawa wyemituje obligacje"

  1. tak kup obligacje spłacą ci je z twoich podwyższonych podatków

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content