WŁODAWA: pierwsze dane o wnioskach o 500+ na ukraińskie dzieci

Ponad trzysta wniosków o 500+ na dzieci z Ukrainy wpłynęło do ZUS od osób przebywających w powiecie włodawskim. Uchodźcy mogą ubiegać się o świadczenia dla rodzin po nadaniu numeru PESEL.

Świadczenie wynoszące 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Aktualnie obywatele Ukrainy mogą składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dwa okresy wypłat: bieżący (do końca maja tego roku) oraz przyszły (od czerwca do końca maja 2023 roku). Przy czym 500+ przysługuje uchodźcy tylko w tym okresie, gdy przebywa z dziećmi w Polsce. Do 6 kwietnia z powiatu włodawskiego wpłynęło do ZUS 245 wniosków o świadczenie 500+ dla 394 ukraińskich dzieci – na bieżący okres wypłat. Rodzice i opiekunowie złożyli również 83 wnioski na 140 dzieci – na kolejny okres wypłat.

Do złożenia wniosku o 500+ niezbędne są numery PESEL – zarówno opiekuna, jak i dzieci. We wniosku należy też wskazać numer polskiego rachunku bankowego, polski numer telefonu i adres e-mail. Wnioski o świadczenia dla rodzin w ZUS są wyłącznie elektronicznie. Obywatele Ukrainy składają je za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Konto w portalu mogą założyć samodzielnie przez internet – za pomocą profilu zaufanego lub bankowości internetowej. Z rejestracją konta w PUE i złożeniem elektronicznego wniosku pomagają też pracownicy ZUS, w placówkach Zakładu.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Skip to content