W górę diety i śmieci

Jednogłośnie przyjęty budżet, podwyżki diet dla radnych i sołtysów oraz wyższe opłaty za odbiór odpadów to najważniejsze informacje z ubiegłotygodniowej sesji rady gminy Wyryki. Warto dodać, że mimo wprowadzonych podwyżek zarówno diety samorządowców, jak i wysokość podatku śmieciowego należą do najniższych w powiecie.

Głównym punktem środowej (29 grudnia) sesji było uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok. Z projektem tej uchwały zapoznała obecnych na posiedzeniu Małgorzata Chudaś – skarbnik gminy. Zrobiła to bardzo przekonywująco, bo uchwała została podjęta jednogłośnie. Planowane dochody gminy wynoszą niemal 14 mln zł; natomiast lekko przekroczą 15 milionów. Kwota planowanego deficytu została określona na 1,3 mln zł, a źródłem jego pokrycia będą nadwyżki z lat ubiegłych.

Przyjęty przez radę budżet nie zakłada zaciągania nowych kredytów lub pożyczek, a pozostała do spłacenia kwota z lat poprzednich wynosząca 306 tys. zł zostanie w całości uregulowana w 2022 roku. – W latach 2019-2021 nie zaciągaliśmy nowych kredytów bądź pożyczek – mówił wójt Mirosław Torbicz. – Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, a wkład własny został pokryty ze środków wygospodarowanych w ramach budżetu gminy. Dzięki bardzo dobrze prowadzonej polityce finansowej zarówno przez gminę, jak i jednostki podległe możemy przystąpić do realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych bez żadnych obaw.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

1 komentarz "W górę diety i śmieci"

  1. brawo Panie Wójcie tak dalej

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content