Upamiętnili wymordowanie Żydów

Z inicjatywy Fundacji „Pamięć, Która Trwa” w miejscowości Kaplonosy-Kolonia (gm. Wyryki) odbyła się uroczystość odsłonięcia kamienia pamięci w miejscu pochówku ok. 70 Żydów rozstrzelanych przez Niemców w 1943 r. Na uroczystość przybyli m.in.: naczelny rabin Polski – Michael Schudrich, Andrzej Romańczuk – starosta włodawski i Andrzej Ćwirta – wójt gminy Wyryki. Licznie obecna była również młodzież ze szkoły w Wyrykach oraz reprezentanci I i II LO we Włodawie. Krótką modlitwę w intencji pomordowanych odprawili duchowni. Niestety na uroczystość spóźniała się kilkudziesięcioosobowa grupa młodzież z Izraela. Jednak po przybyciu na miejsce – przez ponad kilometrowy pas błota – również oddali cześć swoim współbraciom.

Najważniejsze jest to, że możemy tu być razem – mówił M. Schudrich. – To, co daje nam pewność, że ta historia się już nigdy więcej nie powtórzy, to właśnie fakt bycia w takich miejscach razem.

W podobnym tonie konieczności wspólnej pamięci wypowiadał się starosta. – Trzeba kultywować pamięć o tych tragicznych czasach II wojny światowej i powszechnym nazistowskim ludobójstwie. Jednak wszystko po to, aby ta pamięć pozwalała nam tworzyć lepszą, wspólną przyszłość bez koszmaru holokaustu i miejsc takich jak to.

Piękną część artystyczną przy pomniku przedstawiła młodzież szkoły w Wyrykach pod kierunkiem dyrektor Marzeny Trociuk.

W Kaplonosach-Kolonii w 1943 r. Niemcy rozstrzelali grupę ok. 70 Żydów, w tym kobiety i dzieci. Pamięć o nich przetrwała do dziś. Dzięki fundacji „Pamięć, Która Trwa” ma obecnie wizualną postać – czyli tablicę upamiętniającą tę zbrodnię.

Źródło – Starostwo Powiatowe we Włodawie

Zmiana wielkości czcionki