UG Włodawa – Informacja o wstrzymaniu dostawy wody

W związku z intensywnymi opadami deszczu, znacznie podniósł się poziom wody w rzece Tarasienka zalewając okoliczne nieruchomości położone w dolinie rzeki, jak również przepompownie ścieków PZ-3 i PZ-4, które odbierają w tym rejonie ścieki z Państwa nieruchomości.
Z tego powodu Spółka Wodno – Ściekowa „Jezioro Białe – Glinki” w Orchówku zmuszona została do wyłączenia wyżej wymienionych przepompowni i tym samym utraciła możliwość odbioru ścieków z Państwa posesji.


W celu zapobieżenia ewentualnego niekontrolowanego wylewania się ścieków do rzeki Tarasienka i możliwości zanieczyszczenia wód rzeki Jeziora Glinki podjęto decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu dostawy wody do Państwa nieruchomości, Tym samym prosimy o nie korzystanie z własnych, lokalnych ujęć wody.


Dostawa wody jak i odbiór ścieków zostanie natychmiastowo wznowiony po obniżeniu się poziomu wody w rzece Tarasienka do poziomu umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej. Za zaistniałą sytuację niezależną od Spółki i wynikające stąd niedogodności przepraszamy i prosimy o zrozumienie.


Nieruchomości objęte wstrzymaniem dostaw wody i odbioru ścieków to: IX-13G do IX-16K, IX-23A do IX-23K, IX-25N, IX-25ZA, IX-25Z, IX-26 do IX3-0E, IX-37, IX-38, IX-39, IX-42, IX-43A, IX-43B, IX-49 do IX-72B, IX-61 oraz IX-94 do IX-140, ul. Wesoła Nr 106 do 114.
Miejscem, w którym będzie można pobrać wodę do celów spożywczych jest Dyspozytornia przepompowni PI w Okunince (w centrum Okuninki, droga szutrowa naprzeciw zejścia na główną plażę) oraz budynek Ujęcia wody w Okunince (kran zewnętrzny).

ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie.pdf338.74 KB

1 komentarz "UG Włodawa – Informacja o wstrzymaniu dostawy wody"

  1. I ryba w jez. Glinki poszła w p-du.

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content