Trwa rekrutacja do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie kontynuuje nabór kandydatów do służby przygotowawczej. W tym roku planujemy przyjąć co najmniej 150 nowych funkcjonariuszy. W naszej formacji możesz z powodzeniem łączyć przyjemne z pożytecznym, rozwijając swoje pasje i zainteresowania. Służba w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej to codziennie nowe wyzwania! Może czekamy właśnie na Ciebie?

Służba w NOSG to stabilne zatrudnienie i możliwość stałego doskonalenia zawodowego w interesujących kandydata dziedzinach. To również perspektywy rozwoju osobistego oraz możliwość wyboru specjalizacji (np. ekspert od fałszerstw dokumentów, specjalista ds. cudzoziemców, kontroler ruchu granicznego, technik kryminalistyczny, pirotechnik, funkcjonariusz zespołu służby granicznej lub przewodnik psa służbowego). Nasi funkcjonariusze posiadają szeroki wachlarz zadań i umiejętności. Co nas łączy? Służba dla Polski, odpowiedzialność i poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Dokumenty od kandydatów do służby w SG, przyjmowane są w siedzibie oddziału w Chełmie, po wcześniejszym wyznaczeniu terminu i konkretnej godziny do ich złożenia. Zapisy kandydatów zainteresowanych złożeniem dokumentów odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 82-568 50 92 lub 797 337 619 lub za pomocą elektronicznego modułu, który znajduje się na stronie internetowej NOSG. Istnieje też możliwość umówienia terminu złożenia wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (w treści e-maila należy podać imię i nazwisko tylko jednego kandydata oraz nr telefonu).

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

– posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,

– o nieposzlakowanej opinii,

– niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– korzystająca w pełni z praw publicznych,

– posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,

– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek granicy państwowej o długości 467, 57 km, obejmując strefą swego działania obszar województwa lubelskiego. Zatrudniamy około 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników. Chronimy wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi i z Ukrainą. Ustawowe zadania oddział realizuje siłami 20 placówek: 7 na granicy z Białorusią, 11 na granicy z Ukrainą oraz 2 położonymi w głębi kraju.

Najważniejszymi zadaniami NOSG są:

– ochrona granicy państwowej;

– organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;

– przeciwdziałanie nielegalnej migracji;

– rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości ustawowych Straży Granicznej;

– zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej.

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz warunkach wynagrodzenia znajdują się w zakładce:https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/praca/funkcjonariusze/17203,Trwa-rekrutacja-do-sluzby-w-Nadbuzanskim-Oddziale-Strazy-Granicznej.html

Wszystkim kandydatom na funkcjonariuszy życzymy powodzenia!

Skip to content