Trwa rekrutacja do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie kontynuuje nabór kandydatów do służby przygotowawczej. W 2023 roku planujemy przyjąć co najmniej 150 nowych funkcjonariuszy.

Służba, nie praca…

Lubisz pomagać innym i pracę z ludźmi, a obecne zajęcie nie daje Ci satysfakcji? A może wolisz przyrodę i spędzanie czasu na świeżym powietrzu? Na nadbużański wschód słońca mamy miejsca w pierwszym rzędzie! Lubisz kulturę fizyczną – możesz rozwijać swoją pasję służąc w grupie interwencyjnej. Twój konik to prawo, informatyka, motoryzacja, nowoczesne technologie – u nas również znajdziesz coś dla siebie. Cenisz przygody i poznawanie nowych miejsc – możesz zdobywać doświadczenie na pokojowych misjach zagranicznych. Masz silne poczucie sprawiedliwości i lubisz rozwiązywać kryminalne zagadki – możesz prowadzić śledztwa i postępowania karne, walcząc z przestępczością i działając na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa!

Nasi funkcjonariusze mają różne pasje i życiowe doświadczenia. Co nas łączy? Służba dla Polski, odpowiedzialność i poczucie spełnionego obowiązku. Służba w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej to codziennie nowe wyzwania i satysfakcja z dobrze pełnionej służby!

Przekonaj się! Może czekamy właśnie na Ciebie?

Co oferujemy?

Służba w NOSG to stabilne zatrudnienie i możliwość stałego doskonalenia zawodowego oraz rozwijania swoich zainteresowań. To także szerokie perspektywy rozwoju, jak również możliwość wyboru specjalizacji (np. ekspert od fałszerstw dokumentów, specjalista ds. migracji, kontroler ruchu granicznego, technik kryminalistyczny, pirotechnik czy funkcjonariusz Zespołu Interwencji Specjalistycznych na lotnisku lub przewodnik psa służbowego). Służba w Straży Granicznej gwarantuje konkurencyjne zarobki (rosnące stosownie do awansów oraz nabywanych kwalifikacji zawodowych), prawa emerytalne po 25 latach służby, nagrody roczne, motywacyjne i jubileuszowe.

Kim jesteśmy?

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek granicy państwowej o długości 467, 57 km., obejmując strefą swego działania obszar woj. lubelskiego. Służbę pełni tu około 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników. Chronimy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi i z Ukrainą. Ustawowe zadania oddział realizuje siłami 20 placówek: 7 na granicy z Białorusią, 11 na granicy z Ukrainą oraz 2 realizującymi zadania w głębi kraju.

Najważniejszymi zadaniami NOSG są:

– ochrona granicy państwowej;

– organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;

– przeciwdziałanie nielegalnej migracji;

– rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej;

– zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej.

Kogo szukamy?

Szukamy osób uczciwych, sumiennych i zmotywowanych.

Wymogi formalne? Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

– posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,

– o nieposzlakowanej opinii,

– niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– korzystająca w pełni z praw publicznych,

– posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,

– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Uwaga! Dla kandydatów nie ma górnych limitów wiekowych!

Procedura rekrutacyjna

Pierwszy etap rekrutacji obejmuje: przyjęcie od kandydata do służby kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, wstępną rozmowę kwalifikacyjną oraz testy psychologiczne. W kolejnym etapie kandydat na funkcjonariusza przystępuje do testów: pisemnego z wiedzy ogólnej oraz znajomości języka obcego, testu sprawności fizycznej oraz kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku powodzenia, kandydat kierowany jest na badanie psychofizjologiczne oraz ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby przez Rejonową Komisję Lekarską.

Dokumenty od kandydatów do służby w SG, przyjmowane są w siedzibie oddziału w Chełmie, przy ul. Trubakowskiej 2, po wcześniejszym wyznaczeniu terminu i konkretnej godziny do ich złożenia. Zapisy kandydatów zainteresowanych złożeniem dokumentów odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 82-568 50 92 lub 797 337 619 lub za pomocą elektronicznego modułu, który znajduje się na stronie internetowej NOSG: https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/r11,Nadbuzanski-Oddzial-Strazy-Granicznej.html

Perspektywy finansowe

Funkcjonariusz po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów końcowych w zakresie szkoły podoficerskiej, mianowany jest na stanowisko młodszego asystenta lub kontrolera, a jego wynagrodzenie wynosi w przypadku:

funkcjonariusza do 26 roku życia (zwolnionego z podatku dochodowego) – ok. 4720 zł netto;

funkcjonariusza po 26 roku życia (z podatkiem dochodowym) – ok. 4310 zł netto.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się w zakładce:

https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/praca/funkcjonariusze/17203,Wznowiono-rekrutacje-do-sluzby-w-Nadbuzanskim-Oddziale-Strazy-Granicznej.html

Wszystkim kandydatom na funkcjonariuszy życzymy powodzenia!

Skip to content