Tajna sesja i kłopoty ze sprzętem

(28 lutego) Tym razem w samo południe zebrali się rajcy na VI sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Głównym tematem dyskusji kuluarowych był problemy z urządzeniami do głosowania, które co rusz uniemożliwiały radnym normalną pracę. Dodatkowo sesja nie była transmitowana na żywo, co – jak skomentował jeden z radnych – może być podstawą do unieważnienia obrad przez wojewodę.

Pomimo tych trudności technicznych wynikłych z zakupu nowego sprzętu, radnym udało się podjąć tuzin uchwał. Najpierw wybrano 4-osobową

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. Weszli do niej: Mariusz Czuj, Andrzej Bisko, Lucjan Gąsiorowski i Krzysztof Flis. Chwilę później z prac w tej komisji zrezygnował K. Flis. Jej przewodniczącym został A. Bisko.

Następnie przyjęto uchwały m.in. w sprawie finansów miasta, przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zadań komisji stałych, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, uchwalenia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Włodawa”, przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Włodawa na 2019 rok.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

1 komentarz "Tajna sesja i kłopoty ze sprzętem"

  1. Jakich trudności technicznych? To zwykły brak umiejętności jego obsługiwania lub z czyjejś decyzji zakupiony został sprzęt wadliwy , Innej możliwości nie ma.

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content