Szkolenie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

Włodawscy policjanci przeprowadzili szkolenie, którego celem było podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych. Adresatami przedsięwzięcia byli pracownicy ośrodków pomocy społecznej powiatu włodawskiego. Spotkanie było doskonałą okazją do utrwalenia właściwego sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Włodawscy policjanci przeprowadzili szkolenie, którego adresatami byli pracownicy ośrodków pomocy społecznej z całego powiatu. Spotkanie było ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych. Funkcjonariusze podczas prelekcji omawiali zasady bezpieczeństwa, które należy stosować podczas rozmowy z interesantem. Policjanci przekazywali uczestnikom na co powinni szczególnie zwracać uwagę i jak rozpoznać potencjalne zagrożenie. Podczas spotkania mundurowi prezentowali sposoby obrony przez napastnikiem: duszeniem, atakiem nożem.

Niewątpliwie przedmiotowe przedsięwzięcie było doskonałym sposobem na zwrócenie uwagi jak ważne jest bezpieczeństwo osobiste pracownika i wiedza na temat właściwego sposobu postępowania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.

sierżant sztabowy Elwira Tadyniewicz
KPP Włodawa