Szkoła podstawowa, urlop macierzyński czy wychowawczy – które informacje są istotne w CV?

CV jest jednym z najważniejszych dokumentów podczas starania się o pracę i każdy, kto jej szuka, zadaje sobie pytanie, jakie informacje są ważne w curriculum vitae, a które należy przemilczeć.

Faktem jest, że informacje zawarte w CV muszą przekonać czytelnika i zrobić na nim jak najlepsze wrażenie. Nie chodzi o to, aby kłamać, by postawić swoją kandydaturą w lepszym świetle, lecz umieścić opis dotychczasowej kariery bez zbędnych, czasem niewygodnych informacji. W końcu CV ma odzwierciedlić Twoje całe życie zawodowe z wszelkimi detalami.

Jakie informację muszą koniecznie znaleźć się w CV?

Podczas pisania CV do nowej pracy pewne podstawowe reguły muszą zostać zachowane. Dotyczy to budowy CV, wyglądu oraz prezentowanych treści. Wprawdzie na wolnym rynku masz również wolną rękę do tworzenia CV, jednak dokument ten powinien być przejrzysty i zawierać takie dane jak:

  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Dane kontaktowe
  • Najważniejsze ukończone szkoły oraz miejsca pracy
  • Specyficzne umiejętności.

Oprócz wyżej wymienionych elementów CV warto także zamieścić w swoim życiorysie aktualne zdjęcie, jak również krótką wzmiankę o swoim hobby, jeśli Twoje zainteresowania nie są standardowe typu czytanie czy oglądanie telewizji.

Wiele osób starających się o pracę, chce się wyróżnić swoim CV spośród innych podań o pracę, tworząc niestandardowe dokumenty. Jeśli zrezygnujesz z klasycznego CV, ale najważniejsze informacje zostaną w nim zawarte, wówczas takie CV może być dobrze ocenione przez rekruterów.

To co na pierwszy rzut oka wydaje się być łatwe, okazuje się jednak dużym problemem, gdyż pojawiają się pytania typu: Czy należy umieścić informację o urlopie wychowawczym? Czy wypada chwalić się swoim hobby? Czy edukacja odgrywa jakąś rolę w CV, jeśli tak, to która szkoła? Podczas pisania curriculum vitae należy sobie zadać również pytanie, których informacji nie warto dodawać do CV.

Przerwy w życiorysie

Przerwy w życiorysie ma prawie każdy z nas. Jednak wypisując je w CV, nie należy pozostawiać ich bez wyjaśnienia. Ważne jest, aby te luki wypełnić w znaczący sposób. Trzeba pozostać wiarygodnym, jednak należy jak najlepiej zoptymalizować te informacje. Przykładowo, jeśli podczas pobytu na zasiłku dla bezrobotnych wykonywałeś pracę dodatkową, wpisz to w CV zamiast pozostawienia przerwy w życiorysie. Jako student przebywający za granicą przez kilka miesięcy warto o tym napisać w CV niż pozostawić w nim lukę. Jedno jest pewne: każdemu doświadczony specjalista d/s rekrutacji wyłapie każdą przerwę w edukacji czy w karierze zawodowej i na pewno podczas rozmowy kwalifikacyjnej postawi pytanie na ten temat.

Urlop macierzyński / wychowawczy

Częstą luką w CV, zwłaszcza u kobiet, jest pójście na macierzyńskie czy wychowawcze. Ten okres ciężko jest zataić, nawet jeśli dane na temat życia rodzinnego nie muszą być uwzględniane w CV. Każdy, kto podczas zatrudnienia przebywał na urlopie wychowawczym, może, choć nie musi,  to o nim informację  w CV, aby uniknąć dłuższej przerwy rzucającej się w oczy w swoim życiorysie.

Bezrobocie

Okres bezrobocia na pewno nie pozostawia w CV dobrego wrażenia. Pomijając tę informację, sprawiamy, że rekruter na pewno będzie się zastanawiał, dlaczego w Twoim życiorysie pojawiła się przerwa. Nie pozostawaj tu luki, zwłaszcza jeśli ten czas został poświęcony na przykład na dokształcanie, wolontariat, podróż w celu podszlifowania języka obcego czy innej aktywności wzbogacającej Twoje CV.

Dłuższa choroba

Przerwa w życiorysie spowodowana przez dłuższą chorobę może okazać się dużym problemem. Oczywiście istnieją zawody, w których należy informować na temat przebytej choroby. Jednak zasadniczo choroba to prywatna sprawa, dlatego takie informacje nie powinny znaleźć się w CV. Wyjątek stanowi posiadanie grupy inwalidzkiej, która ma wpływ na Twoje zatrudnienie. W takim przypadku warto zawsze mieć pod ręką atesty lekarskie, aby móc udowodnić swoją zdolność do podjęcia pracy.

Szkoła podstawowa

Edukacja zdobyta w szkole podstawowej nie interesuje żadnego rektutera, dlatego też ta informacja powinna zostać pominięta.  Należy jak najbardziej umieścić ostatnią ukończoną szkołę lub studia oraz praktyki i staż. W przypadku 20-letniej kariery zawodowej należy koncentrować się na doświadczeniu zawodowym, gdyż edukacja jest w tym przypadku drugorzędna.

Oceny

Wprawdzie oceny zdobyte w szkole nie są głównym kryterium do podjęcia pracy, jednak mogą być interesujące dla rekrutera. Warto skoncentrować się na ocenach z matury czy z pracy dyplomowej i jeśli są one dobre, można je umieścić bezpośrednio w swoim CV.

Imiona rodziców

Długi czas – zazwyczaj młodzi ludzie szukający pracy – podawali imiona rodziców oraz rodzeństwa w CV. Tych danych już się nie umieszcza. Podanie takich informacji mogłoby być pomocne w przypadku, gdy rekruter zna np. Twoich rodziców czy rodzeństwo, ponieważ pracują w tej samej firmie. Pamiętaj jednak o tym, że Twoje kwalifikacje to klucz do sukcesu, także z reguły nie powinno podawać się imion rodziców czy rodzeństwa.

Pobyt za granicą

Czas spędzony za granicą zawsze był i będzie mile widziany w życiorysie, ponieważ dowodzi on operatywności, odwagi i dobrej organizacji kandydata. Warto o nim napisać, bez względu na to, jak dawno to było i niezależnie od  tego, czy był to pobyt podczas studiów, w celu nauki języka obcego czy po prostu dłuższa podróż dookoła świata.

Praktyki / staż

Zwłaszcza dla młodych ludzi stojących na początku kariery zawodowej ważne jest wypisanie wszystkich zdobytych doświadczeń zawodowych. Dlatego też należy podać dane dotyczące odbytego stażu czy praktyki. Najlepiej, aby miały one powiązanie ze stanowiskiem, na które składane jest podanie. Z ubiegiem lat dalszej kariery, odbyte pierwsze praktyki staną się mniej istotne, jednak jeśli były one zdobyte w światowych i znanych firmach, warto krótko o tym wspomnieć.

Hobby / zainteresowania

Osobiste zainteresowania i sposób spędzania czasu wolnego jest prywatną sprawą i nie ma obowiązku, aby pisać o tym w CV.  Jednak jeśli posiadasz wyjątkowe hobby czy też takie, które może postawić Cię w lepszym świetle na tle innych kandydatów i pomóc Twojej karierze, warto o nich wspomnieć. Do takich przykładowych zainteresowań należy np. trenowanie dzieci w piłce nożnej,  świadczące o zdolności kierowania zespołem czy regularne bieganie w maratonach, które ukazuje Cię jako osobę konsekwentną i zdyscyplinowaną. Jeśli posiadasz niebezpieczne hobby, które może wiązać się z częstą nieobecnością w pracy, wówczas lepiej przemilczeć ten temat.

Jedno jest pewne: do napisania CV trzeba zaplanować sobie więcej czasu, aby dobrze przemyśleć jakie osobiste informacje są istotne i niezbędne w CV, a które należy pominąć. Umieść w CV te, które są najważniejsze dla danego stanowiska, a na pewno otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Życzymy powodzenia!

Skip to content