Stypendia w powiecie za wyniki w nauce

Zarząd Powiatu we Włodawie – na wniosek komisji stypendialnej – ustalił listę stypendystów, którym przyznano pomoc finansową za najlepsze wyniki w nauce. Stypendia w wysokości po 150 zł miesięcznie otrzymywać będzie w nachodzącym roku szkolnym 2016/17 dziesięcioro uczniów. Dwie uczennice od „kościuszkowców” z I LO we Włodawie i aż ośmioro z popularnego „Modrzewiaka” (technikum i II LO im. A. F. Modrzewskiego we Włodawie).

Uczniom stosowne zaświadczenia otrzymania stypendium wręczone zostały podczas uroczystości przygotowanej specjalnie dla nich w starostwie w czwartek, 8 września.

Do otrzymania stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy: uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego, co najmniej 4,80; otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; są laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim; są laureatami lub finalistami ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów i olimpiad przedmiotowych; są laureatami lub finalistami innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, turniejów lub przeglądów.

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnianie przez ucznia co najmniej trzech powyższych kryteriów.

Stypendia mają przede wszystkim motywować młodych ludzi do większego wysiłku fizycznego bądź umysłowego – mówi starosta włodawski Andrzej Romańczuk – Mają one mobilizować najzdolniejszych do dalszej nauki, a innych motywować, by poszli w ich ślady. Cieszę się, że w tym roku zwiększyła się liczba stypendystów, co świadczy o tym, że nasze szkoły mają duże osiągnięcia i prezentują wysoki poziom nauczania. Chciałbym jednocześnie z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego złożyć wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty życzenia, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. Uczniom życzę, by czas spędzony w szkole był czasem rozwoju własnych talentów i umiejętności.

Ramka

Zarząd Powiatu we Włodawie przyznał stypendium za wyniki w nauce w wysokości 150 zł miesięcznie następującym uczniom:

 • Magdalenie Koleśnik – uczennicy I LO im. T. Kościuszki we Włodawie, na okres od września 2016 r. do kwietnia 2017 r.;
 • Julii Krać – uczennicy I LO na okres od września 2016 r. do czerwca 2017 r.;
 • Tomaszowi Dyśce – uczniowi II LO im. A. F. Modrzewskiego we Włodawie na okres od września 2016 r. do kwietnia 2017 r.;
 • Wiktorowi Gabrylewiczowi – uczniowi II LO na okres od września 2016 r. do czerwca 2017 r.;
 • Kacprowi Kuśmirkowi – uczniowi II LO na okres od września 2016 r. do kwietnia 2017 r.;
 • Dawidowi Łogonowiczowi – uczniowi Technikum we Włodawie na okres od września 2016 r. do kwietnia 2017 r.;
 • Katarzynie Mazurek – uczennicy II LO na okres od września 2016 r. do kwietnia 2017 r.;
 • Weronice Ostrowickiej – uczennicy II LO na okres od września 2016 r. do czerwca 2017 r.;
 • Jakubowi Oszustowi – uczniowi II LO na okres od września 2016 r. do kwietnia 2017 r.;
 • Aleksandrze Prucnal – uczennicy II LO na okres od września 2016 r. do kwietnia 2017 r.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

2 komentarzy "Stypendia w powiecie za wyniki w nauce"

 1. to dlatego w kościuszce w tym roku tylko jedna klasa pierwsza??

 2. Brawo Dyrektor Eugeniusz!!!Klucz do sukcesu to modlitwa i praca. Bo nieraz to pierwsze to zbyt mało???

 3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki