Standardy praw człowieka

Respektowanie godności ludzkiej, przestrzegania praw człowieka i uwzględnianie barier oraz różnic kulturowych osób pokrzywdzonych to istotne zagadnienia w pracy funkcjonariuszy Policji. Szczególnie ważną grupą przestępstw są przestępstwa motywowane nienawiścią, które naruszają podstawowe prawa człowieka oraz są najpoważniejszym przejawem dyskryminacji. Policja wspólnie z innymi instytucjami prowadzi działania na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania takim zachowaniom.

Respektowanie praw i wolności człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej to wyznaczniki funkcjonowania w działaniach Policji w demokratycznym państwie. Opracowywane są plany rozwoju ochrony praw człowieka na podstawie aktualnych potrzeb społecznych, opinii ekspertów, wyników badań, analiz i raportów. Wdrażane są także zalecenia i rekomendacje międzynarodowe na rzecz ochrony praw i wolności człowieka oraz zalecenia Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej kobiet.

Głównym celem działań edukacyjnych i informacyjnych w aspekcie przestrzegania praw i wolności człowieka, zasady równego traktowania oraz etyki zawodowej jest dbanie o profesjonalizację wykonywanych przez Policję czynności. Założenia programu są realizowane poprzez: szkolenia, współpracę z podmiotami publicznymi, działania na rzecz zapobiegania i zwalczania wszelkich form agresji wobec policjantów, propagowania faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.

To właśnie ta ostatnia grupa przestępstw – przestępstwa motywowane nienawiścią są naruszeniem podstawowych praw człowieka oraz najpoważniejszym przejawem dyskryminacji. Cechami wyróżniającymi przestępstwa motywowane nienawiścią są: faktyczna lub domniemana rasa, narodowość lub podchodzenie etniczne, język kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna lub inne podobne cechy. Odpowiedzialność karna dla sprawców przestępstw motywowanych nienawiścią stypizowana została w polskim prawie karnym. Za popełnienie niektórych z czynów motywowanych nienawiścią grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Przy tym wszystkim należy pamiętać, że każdy obywatel oprócz praw ma również obowiązki określone w przepisach, w tym obowiązek zachowania zgodnego z prawem. Każdy, kto domaga się przestrzegania jego praw, nie może walczyć o nie poprzez bezprawne działania, takie jak: hejt, mowę nienawiści, groźby czy nawoływanie do popełniania przestępstw.

Sierżant sztabowy Elwira Tadyniewicz
KPP Włodawa

2 komentarzy "Standardy praw człowieka"

  1. obywatel | 29 maja 2021 at 11:20 |

    W okresie fałszywej pandemii COWID 19, złamaliście wszystkie standardy praw człowieka .CZY WINNI ZOSTANĄ UKARANI?

  2. Do obywatel. Oczywiście że zostaną ukarani. Normalnie zapłacą mandaty i kary z sanepidu …

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content