SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA 2018

W związku z trwającym naborem do służby przygotowawczej na wrzesień 2018 r., informujemy o możliwości składania wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie przez osoby zainteresowane odbyciem czynnej służby wojskowej.Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
– posiadająca obywatelstwo polskie,
– niekarana sądownie,
– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
– wiek co najmniej osiemnaście lat,
– wykształcenie minimum gimnazjalne.
Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie ul. Koszarowa 1B od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.30, pod nr tel. 261161356, 261161391 oraz na stronie internetowej http://www.chelm.wku.wp.mil.pl.

Skip to content