Seniorzy podsumowali rok akademicki

Działający przy włodawskim oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włodawie Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował uroczyste podsumowanie roku akademickiego 202/2021. Tradycyjnie uroczystość połączona była z wycieczką po Ziemi Włodawskiej. Tym Razem studenci-seniorzy odwiedzili gminę Hanna, gdzie zwiedzali centrum religijno-zabytkowe z XVIII-wieczny drewnianym kościołem pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła.

W trakcie spotkania członkowie Rady Programowej UTW – Przewodnicząca O/R ZERiI Łucja Pamulska i Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński – dziękowali uczestnikom za aktywny udział w zajęciach. Rozstrzygnięto również konkurs czytelniczy dot. twórczości Stanisława Lema.

-Dziękuję Państwu za udział w organizowanych przez nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku zajęciach. Był to bardzo trudny czas ze względu na sytuację epidemiczną w naszym kraju. Jestem przekonany, że mimo to udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach pozwolił Państwu miło spędzić czas oraz był okazją do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Przed nami rok szczególny, w którym obchodzić będziemy dwudziestolecie włodawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – mówił burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włodawie jest jednym z pierwszych UTW w Polsce. Rozpoczął działalność w 2002 roku. Jego inicjatorką była ówczesna Przewodnicząca oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włodawie śp. Irena Rutkowska. To właśnie zaangażowanie i determinacja Pani Ireny pozwoliły na rozwój włodawskiego UTW mimo początkowych problemów.

W Radzie Programowej Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włodawie pracują obecnie między innymi: Łucja Pamulska ( Rektor/ Przewodnicząca O/R PZERiI we Włodawie), burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, Wicestarosta Powiatu Włodawskiego Tomasz Korzeniewski, Mieczysław Tokarski, Włodzimierz Czeżyk, Małgorzata Zińczuk, Ewa Krukowska i Andrzej Lis.

Dzięki pomocy i wsparciu Rady Programowej Uniwersytet może organizować wykłady, konkursy, wycieczki oraz spotkania integracyjne tak ważne dla seniorów. Obchody dwudziestolecia istnienia włodawskiego UTW planowane są na jesień tego roku.

UM Włodawa

Skip to content