Rządowy Fundusz Polski Ład wspiera również gospodarkę odpadami komunalnymi

Przyznane środki Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie wykorzysta na realizację projektów w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi. Ich celem będzie m.in. poprawa efektywności zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez rozbudowę i unowocześnianie własnej instalacji komunalnej przetwarzającej rocznie ok. 20 tys. ton odpadów komunalnych. Do instalacji trafiają wszystkie odpady komunalne wytworzone na terenie gmin członkowskich związku tj. z Miasta Włodawa i Gmin: Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka i Stary Brus, oraz z kilku gmin sąsiedzkich.

Z Programu Inwestycji Strategicznych PŁ przyznano Związkowi na ten cel kwotę dotacji w wysokości 5.700.000,00 zł i z udziałem własnym wynoszącym 5% wartości zadania związek zamierza zrealizować przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Budowa infrastruktury gospodarki odpadami – Linia i hala do produkcji paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po segregacji odpadów komunalnych, którego przewidywana wartość wyniesie ok. 6.000.000,00 zł.

Drugim zadaniem planowanym do realizacji w tym obszarze, z 90% udziałem dofinansowania z programu PŁ, będzie projekt z branży teleinformatycznej pn.: Zakup i modernizacja infrastruktury informatycznej (sprzętowej i programowej) w celu cyfryzacji usług komunalnych w zakresie gospodarowania odpadami. Przewidywana wartość  tego przedsięwzięcia to ok. 210 tys. zł, z czego kwota dotacji wyniesie 189 tys. zł. Jak nazwa projektu wskazuje, działanie obejmie przestrzeń infrastruktury służącej do zarządzania systemem gospodarki odpadami, ale też do kontaktu i wymiany informacji z mieszkańcami – uczestnikami tegoż systemu. Dość dynamiczny proces digitalizacji życia społecznego dotknął również i branżę odpadową, stąd konieczność dostosowania sprzętu i oprogramowania do aktualnych wymogów w tym obszarze.

MZC

Skip to content