Ruszył nabór do włodawskiego Klubu „Senior+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie rozpoczął nabór uczestników do Klubu „Senior+” we Włodawie.

Klub „Senior+” we Włodawie powstał na mocy uchwały Rady Miejskiej we Włodawie i działać będzie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie. Jego głównym celem jest zwiększenie aktywności społecznej i integracja nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60 lat i więcej.– Seniorzy stanowią istotną część społeczności naszego miasta. Z myślą o nich podjęliśmy decyzję o utworzeniu włodawskiego Klubu „Senior+”. Chcemy, aby było to miejsce, gdzie seniorzy będą mogli aktywnie spędzić czas. Klub mieścić się będzie w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego we Włodawie. Obecnie dobiegają końca prace remontowe, ale już teraz zachęcam do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i złożenia deklaracji uczestnictwa – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Oferta włodawskiego Klubu „Senior+” obejmuje między innymi zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim i aktywności ruchowej. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie. Uczestnikiem Klubu mogą zostać osoby w wieku „60+” zamieszkałe na terenie miasta Włodawa, nieaktywne zawodowo i wyrażające chęć udziału w zajęciach. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i działalności Klubu dostępne są na stronie internetowej oraz w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. Tam też należy złożyć niezbędne dokumenty. Rekrutacja potrwa do 28 grudnia i w razie potrzeby może zostać przedłużona. Klub „Senior+” we Włodawie rozpocznie działalność już w styczniu.

Skip to content