Remont drogi gminnej nr 104248L – ul. Graniczna we Włodawie

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 237 678,95 zł
Całkowita wartość inwestycji : 482 060,62 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: październik 2023 r.
Okres realizacji inwestycji: 2023 rok

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej nr 104248L – ul. Graniczna we Włodawie na odcinku od km 0+000 do 0+250,00, wg kilometraża roboczego, (od km 0+045 do 0+295,00, wg kilometraża faktycznego). Zakres prac związanych z remontem ul. Granicznej polega głównie na: wytyczeniu granic opracowania, wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni w celu poprawy równości, wykonaniu na jezdni nowej warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, remontu poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 75cm po obu stronach jezdni.

UM Włodawa

2 komentarzy "Remont drogi gminnej nr 104248L – ul. Graniczna we Włodawie"

  1. A co z ul. Wspólną

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content