Rada oceniła i doceniła

(22 czerwca) Dwie główne uchwały LXXIV sesji Rady Miejskiej we Włodawie dotyczyły absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Wiesława Muszyńskiego. Przeszły bez problemów. Nie obyło się jednak całkiem bez nerwów – zaiskrzyło na styku burmistrz Muszyński – radny Zańko i władze powiatu. Poszło o MPGK i szpital.

Sesja rozpoczęła się od debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Włodawa za 2022 rok. Jako pierwsza w tym temacie głos zabrała radna Janina Klimczuk, która ubolewała nad demografią – zwłaszcza nad zmniejszaniem się liczby mieszkańców miasta, jak i starzeniem się społeczności oraz zdecydowanym zmniejszaniem się liczba dzieci w szkołach i przedszkolach. – Mniejsza liczba uczniów to konieczność mniejszej liczby nauczycieli i etatów niepedagogicznych. A oświata to największy wydatek w budżecie – mówiła radna.

Radny Jerzy Łagodziński także zwrócił uwagę na demografię oraz na stosunkowo duże bezrobocie i brak dużych zakładów pracy. Zaakcentował coraz powszechniejsze przenoszenie się mieszkańców miasta do Suszna i Orchówka w gminie Włodawa. Rzecz jasna wywiera to negatywny wpływ na demografię miasta Włodawa.

Radna Renata Kapelko zgłosiła, iż jako przedsiębiorca zauważa, że w raporcie są firmy, które już nie prowadzą działalności, a nie wymieniono tych, które prowadzą ważną działalność.

Radny Mariusz Czuj, dziękując za raport, pytał o szanse i zagrożenia wynikające z tego dokumentu dla Włodawy. Zabrakło mu w raporcie jakichkolwiek danych o MPGK – najważniejszej spółce, w tym o bardzo trudnej jej sytuacji finansowej.

Burmistrz Wiesław Muszyński zaznaczył, że robi, co może, by przyciągnąć inwestorów do Włodawy i np. w tym celu szkoli pracowników. Dociął także radnemu powiatowemu Mariuszowi Zańce, który dwa dni wcześniej na sesji rady powiatu skrytykował burmistrza i prezesa MPGK. Zarzucił radnemu m.in. nieznajomość ekonomii. Uderzył też we władze powiatu, zarzucając im, że niedostatecznie dbają o szpital. – Powiat włodawski nie ma ani złotówki przeznaczonej na pomoc szpitalowi. Próbuję niejednokrotnie pytać o to zarząd powiatu, ale przez niektórych członków zarządu jestem odbierany jako wróg, bo jakim prawem śmiem o to pytać – stwierdził włodarz miasta. Burmistrz zasugerował również, że po wakacjach może wrócić do nas stan wyjątkowy.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

3 komentarzy "Rada oceniła i doceniła"

  1. Burmistrz zasugerował że po wakacjach będzie wprowadzony stan wyjątkowy ??Bardzo proszę o jakieś wyjaśnienie,skąd takie przypuszczenia i z jakiego źródła

    • Oto jest pytanie | 1 lipca 2023 at 19:23 |

      Propaganda totalsów jako element nacisku na ekipę rządzącą. A swoją drogą, co powinien zrobić rząd jak się uaktywnią grupa webera i grupa wagnera? Czy od razu wywiesić białą flagę?

  2. Trzeba zdecydowanie pochwalić ruchy strategiczne rządzących, poprzez uaktywnienie wojska i policji w obszarach i miejscach o których nie powinno się pisać publicznie. Widząc pewne instalacje wojskowe mamy poczucie większego bezpieczeństwa i nadzieję, że w przypadku naruszeń granicy nikt z totalnych nie będzie paczek okupantom na granicę nosił.

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content