Przynieś leki do apteki

Szanowni mieszkańcy gmin członkowskich Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

Przeterminowanych i zużytych leków nie wolno wrzucać do domowych pojemników na odpady komunalne, dlatego prosimy przekazywać je do specjalnie przystosowanych i oznakowanych pojemników znajdujących się w:

1. Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),

2. Aptekach, w których Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. umieścił pojemniki do gromadzenia zużytych i przeterminowanych leków.

1. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

 • Włodawa, ulica Komunalna 22,
 • Hańsk Pierwszy, ulica Spokojna 2,
 • Stary Brus dz. nr ew. 435/11 (oczyszczalnia ścieków),
 • Rusiły dz.nr ew. 451/1 (obok OSP Rusiły),
 • Pogorzelec dz. 192 (dawna zlewnia mleka),
 • Sławatycze dz.35/3 (przy drodze do Tucznej)

2. Apteki:

Włodawa:

 • Apteka , ul. Piłsudskiego 115,
 • Apteka ul. Jana Pawła II 19,
 • Apteka ul. Wojska Polskiego 1,
 • Apteka ul. Mielczarskiego 9,

Stary Brus:

 • Stary Brus 8,

Hańsk Pierwszy:

 • Apteka; ul. Osiedlowa 1a,

Sławatycze:

 • Apteka; ul. Rynek 9b,

Sosnówka:

 • Sosnówka 63.

Jak prawidłowo wrzucać przeterminowane leki ?

Tabletki lub kapsułki wyrzucamy w blistrach lub pojemniczkach zbiorczych, syropy w buteleczkach, maści i kremy w tubkach, a aerozole w nieuszkodzonych opakowaniach.
Pamiętajmy, że papierowe pudełka po lekach i ulotki należy wrzucić do niebieskiego pojemnika na papier.

MZC Włodawa

Skip to content