Przeciwni wycince 12 lip

Podczas mszy poinformowano parafian Orchówka, że planuje się remont cmentarza. Wiązać ma się to z koniecznością wycinki tuzina dużych drzew. Wielu mieszkańców te plany zbulwersowały na tyle, że napisali i ogłosili sprzeciw, zbierając podpisy pod petycją w obronie drzew.

W Urzędzie Gminy we Włodawie, gdzie wniosek o wycinkę mógłby trafić, jeszcze o sprawie oficjalnie nie wiedzą. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jeśli ten teren obejmuje strefę zabytkową, to wówczas decyzję wydaje wojewódzki konserwator zabytków, a nie gmina.

Publikujemy petycję w całości:

My niżej podpisani, mieszkańcy i miłośnicy Orchówka, w związku z informacjami o planowanej wycince drzew na cmentarzu parafialnym w Orchówku przez jego zarządcę, zdecydowanie sprzeciwiamy się ich wycięciu.

Pretekstem do ich wycięcia dla zarządcy terenu jest remont alei cmentarnej. Jest to 12 kilkudziesięcioletnich, zdrowych, o wysoko podciętych koronach lip rosnących po obu stronach końcowego odcinka alei cmentarnej (od strony ulicy Kolejowej) na nieużytkowanej jeszcze części cmentarza, wiodącej od bramy wjazdowej przy ul. Nadbużańskiej do bramy wjazdowej przy ul. Kolejowej.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.