Prace remontowe na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku

Jak poinformował Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie, na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku, rozpoczynają się prace związane z remontem nawierzchni na kierunku wyjazdowym z Polski.

W poniedziałek 25 kwietnia br. na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku, rozpoczną się prace związane z  naprawą  nawierzchni z kostki brukowej na kierunku wyjazdowym z Polski. Zakres prac dotyczy ruchu ciężarowego na odcinku od szlabanu wyjazdowego do wag dynamicznych, co spowoduje czasowe wyłączenie z użycia parkingu buforowego.

Przewidywany termin zakończenia prac naprawczych, to 12 maja 2022r.

Zachęcamy do śledzenia serwisu www.granica.gov.pl, prezentującego m.in. bieżące informacje o szacunkowych czasach oczekiwania na rozpoczęcie odprawy granicznej w poszczególnych przejściach granicznych.

Skip to content